Medijski skandal nad skandalima koji je prouzročila skandalozna i štetna odluka Vijeća za elektroničke medije (VEM) se nastavlja. Nakon naše objave s dokazima kako su Top radio Ivana Jurića Kaćunića, Narodni radio Katijana Knoka i Antena Zagreb Hrvoja Barišića povezani u zakonski zabranjenu zajedničku medijsku hobotnicu nastavljamo s objavom novih važnih i ključnih dokaza! 

U svoju “dobitničku” ponudu za dodjelu koncesije za frekvenciju 101 MHz Kaćunić je priložio i ugovor o podzakupu prostora u Palmotićevoj ulici broj 7 u Zagrebu. Radi se o prostoru bivše Radio Cibone koja je u tom prostoru nekada emitirala program.

Ugovor o podzakupu je sklopljen 1. lipnja 2021. godine između tvrtke Enter IQ d.o.o. i Top radija d.o.o., a potpisnik i s jedne i s druge strane je Ivan Jurić Kaćunić. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme.

enter iq, ivan jurić kačunić, top radio

Ovdje možete vidjeti cijeli ugovor! (scan ugovor o podzakupu enter iq top radio067)

Potaknuti sumnjivim transakcijama iste ekipe “poduzetnika” oko nekretnine Multimedijskog centra na Aveniji Većeslava Holjevca 29 u Zagrebu, istražili smo kako je Enter IQ uopće došao do prostora u Palmotićevoj, a koje je trebalo biti novo sjedište budućeg koncesionara Top radio.

Sumnju u nezakonitost posjeda ovog prostora pobudila je i formulacija o podzakupu u ugovoru između Enter IQ i Top radija jer smo imali neke indicije da za taj prostor nije dozvoljen podzakup.

enter iq, ivan jurić kačunić, top radio

Ovaj prostor veličine cca 270 m2 bio je prvotno u vanknjižnom vlasništvu Grada Zagreba, koji je u travnju 2017. godine navedeni prostor dodijelio jedinom ponuđaču na natječaju tvrtki Enter Zagreb d.o.o. Radi se o radijskom koncesionaru u gradu Zagrebu koji je bio do osnivanja tvrtke Top radio d.o.o. u vlasništvu Kaćunića, ali je radio, kako se sumnja, “fiktivno” prodao Dariju Antunoviću kako bi se mogao javiti na natječaj za 101 MHz, pošto Zakon o elektroničkim medijima (ZEM) zabranjuje vlasništvo nad dva medija na istom području.

enter iq, ivan jurić kačunić, top radio

media dailyNo, navedeni prostor više nije u vlasništvu grada Zagreba jer je u međuvremenu on pripao Republici Hrvatskoj, a što smo doznali iz dopisa gradskog Ureda za upravljanje imovinom.

 

enter iq, ivan jurić kačunić, top radio

Dakle, ugovor s gradom Zagrebom više odavno ne vrijedi pa smo kontaktirali Državne nekretnine d.o.o., koje upravljaju s državnim poslovnim prostorima, kako bismo ustanovili tko je u zakupu prostora u Palmotićevoj broj 7 te je li dozvoljen podzakup istog.

U evidenciji ugovora pod rednim brojem 681 zaveden je i ugovor s tvrtkom Enter IQ koji vrijedi od 14.7.2020. do 14.7.2025. godine, a prostor nije dobiven na javnom natječaju već je očigledno nastavljen “prešutno” kao “zatečeni zakupnik”. Cijena najma je 10.970,57 kuna mjesečno.

Prvi problem s ovim prostorom je u tome što smo trebali ustanoviti kako je on dospio u ruke tvrtke Enter IQ, kad je bio u prethodnom posjedu tvrtke Enter Zagreb, a prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom nije dozvoljena jednostrana promjena zakupnika i to bez natječaja.

Drugi problem s prostorom u Palmotićevoj broj 7, što je ključno, je taj što taj isti zakon u članku 44. izričito zabranjuje davanje državne imovine u podzakup drugim tvrtkama. 

enter iq, ivan jurić kačunić, top radio

Postoji i treći ozbiljan problem jer je ugovor o zakupu između Državnih nekretnina i tvrtke Enter IQ sklopljen na razdoblje od pet godina, a taj isti prostor je Enter IQ “iznajmio” Top radiju na neodređeno vrijeme. Dakle, bespravno.

U rekonstrukciji ovog slučaja došli smo do zapanjujućih podataka koji nepobitno dokazuju da je Ivan Jurić Kaćunić u ponudu Top radija, na temelju koje mu je VEM dodijelio koncesiju za frekvenciju 101 MHz, svjesno priložio ugovor o podzakupu prostora koji nije važeći i koji se raskida automatski s danom kada je i potpisan, dakle s 1. lipnja 2021. godine. Ovo je vidljivo iz primjera ugovora koje Državne nekretnine potpisuju sa svima koji su u najmu državne imovine (članak 10. stavak 2).

To znači da je Kaćunić iskazao netočne podatke važne kod donošenja odluke o dodjeli koncesije, a VEM je obavezan po članku 76. ZEM-a, stavak 1. oduzeti im koncesiju. Treba napomenuti da se zakonska mogućnost privremenog oduzimanja koncesije, prema dosadašnjoj praksi u radu VEM-a i tumačenja našeg pravnog tima, odnosi na postojeće nakladnike koji već emitiraju svoj program, a ne i na Top radio koji to pravo nije još konzumirao.

Vijeće će donijeti odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije ili dopuštenja pružatelju medijskih usluga ako utvrdi: da je koncesija dana na temelju netočno iskazanih podataka važnih za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kaćunić je da bi prikrio trag da se radi o prostoru u zakupu drugog radijskog nakladnika na istom koncesijskom području, što bi bio dodatni dokaz o međusobno povezanim osobama i skrivanju vlasništva nad ovim medijima, napravio dodatan pravni manevar i osnovao tvrtku Enter IQ na način da je to trgovačko društvo nastalo odvajanjem od tvrtke Enter Zagreb podjelom imovine.

Imovina je po svemu sudeći bio prostor u najmu u Palmotićevoj 7, a zgodno je za primijetiti da se to dogodilo 12.2. 2021., dakle neposredno prije nego je uopće raspisan natječaj za spornu koncesiju. Jer je moguće da je Kaćunić unaprijed znao da će dobiti koncesiju kad se bacio u riskantan trošak diobe? Da ne bismo bili zlonamjerni reći ćemo da je to vjerojatno čista slučajnost.

Povijesni-izvadak-MBS-ENTER IQ-C9FADF317A406886E0530100007F3AE7

No, ovaj manevar je niže citiranim člankom 44. stavkom 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom dozvoljen pa vjerojatno i nije sporan, ali zorno pokazuje način kako funkcionira medijska hobotnica kad želi prikriti svoju povezanost.

Ne smatra se podzakupom ili podnajmom kada dođe do statusne promjene zakupnika ili najmoprimca na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima ili drugog posebnog zakona.

Ono što je sporno i ključno zbog čega VEM mora odmah poništiti dodjelu koncesije Top radiju je to što je priloženi ugovor o podzakupu, između tvrtke Enter IQ i Top radija, ZAKONSKI  ZABRANJEN i koji će po sili zakona biti pravno raskinut s danom potpisa, s 1. lipnjom 2021. godine, pa to znači da je taj podatak u suprotnosti s izjavom Kaćunića, ovjerenoj kod Javnog bilježnika pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, da prilikom dostave ponude na natječaj početkom mjeseca srpnja 2021., raspolaže s prostorom u Palmotićevoj 7.

Dakle, ne samo da Top radio ne posjeduje prostor u podzakupu u Palmotićevoj 7, već je i upitna registracija tvrtke na toj adresi u VEM-u “omiljenom” sudskom registru.

enter iq, ivan jurić kačunić, top radio

Dobro je pitanje kako se uopće Top radio mogao registrirati u sudskom registru na toj adresi 27. travnja 2021. godine kad nije smio potpisati zakonski nedozvoljen ugovor o podzakupu, a i to se dogodilo tek 33 dana kasnije – 1. lipnja 2021. godine. To znači da ni dan danas Top radio službeno “ne stanuje” u Palmotićevoj 7 niti će to ikada biti moguće. Jedini logičan odgovor na ovo pitanje je da to nitko nije provjeravao!

Sve je ovo moralo biti dobro poznato Ivanu Juriću Kaćuniću, kad je ispred tvrtke Enter IQ potpisivao ugovor o zakupu ovog prostora s Državnim nekretninama d.o.o., jer su to bitne stavke istog (članak 7.stavak 5.), no on je očito svjesno i bahato odlučio kršiti zakon misleći da to nitko neće primijetiti. Sa svim posljedicama koje iz tog čina proizlaze.

I to nije sve. Isti ugovor, osim trenutnog raskida, predviđa i ugovornu kaznu od šest (6) mjesečnih rata za koji će se teretiti tvrtka Enter IQ. To je ukupno 65.823,42 kune ili cca 8.700 eura ugovorne kazne (članak 7. stavak 4). I ovdje je dobro pitanje hoće li tu kaznu Kaćunić platiti ili će Enter IQ, po dosadašnjoj praksi, pustiti u stečaj i ostaviti dug prema državi neplaćenim?

Dakle da ponovimo! Raskidom ugovora o zakupu između Državnih nekretnina i Enter IQ, automatski prestaje i ugovor o podzakupu s Top Radijom koji tako ostaje bez prostora za obavljanje djelatnosti i službene adrese tvrtke koju je Kaćunić svjesno netočno naveo u ponudi kod javljanja na natječaj VEM-a i to pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.

Na potezu je VEM koji je, između ostalog, dodatno istaknuo prostorne uvjete Top radija u obrazloženju svoje odluke o spornoj dodjeli koncesije Top radiju.