nepce svijet, emil tedeschi, vijeće za elektroničke medije, Ivan Jurić Kaćunić, narodni radio, antena zagreb, aem

Nakon svoje skandalozne odluke Vijeće za elektroničke medije (VEM) objavilo je usporednu tablicu svih ponuda za bivšu koncesiju Radija 101 iz koje je jasno vidljivo da ponuda TOP radija nije bila najbolja. Ne samo da nije bila najbolja već je trebala biti diskvalificirana.

Kako je VEM već prethodno objavio sve ponude su zadovoljile formalno-pravne uvjete što uključuje ocjenu tehničkih, kadrovskih i financijskih uvjeta i poštivanja odredbi i propisa u RH.

Već na ovoj poziciji je VEM krivo procijenio ponudu TOP radija jer vlasnik ovog radija Ivan Jurić Kaćunić ne poštuje odrede i propise u RH kao što su plaćanje poreza i doprinosa.

Također za njega postoji osnovana sumnja u skrivanje vlasništva o čemu se već piše godinama bezuspješno.

Kaćunić je bio vlasnik ili član uprava velikog broja tvrtki koje su otjerane u stečaj, a za kojima su ostali dugovi za poreze i doprinose o čemu je VEM valjda dužan voditi brigu, ali očigledno ne želi. Nabrojati ćemo sve tvrtke koje su otišle u stečaj, a povezane su s Kaćunićem.

 1. Go media house (bio direktor i vlasnik)
 2. Tahia projekti (bio direktor)
 3. Zana festival (bio direktor i vlasnik)
 4. Xara- Rijeka ( bio direktor i vlasnik)
 5. Primum media (bio direktor i vlasnik)
 6. Tahia digital (bio direktor i vlasnik)
 7. Zana projekt (bio direktor i vlasnik)
 8. Pro vox media (bio direktor i vlasnik)
 9. Capital FM (bio direktor i vlasnik)
 10. Media universal (bio direktor i vlasnik)
 11. Mega digital (bio u nadzornom odboru)

Ukupan iznos dugova koji su otišli u stečaj zaslugom Kaćunića i njegove ekipe veći je od tri milijuna eura no to nije bio dovoljan motiv VEM-u da spriječi takvo poslovanje i u budućnosti.

Zanimljivo je da je VEM oštro zamjerio Radiju 101 postojanje dugova za poreze i doprinose, koji oni plaćaju s poteškoćama ali ipak plaćaju, a benevolentno to gleda kroz prste u slučajevima tvrtki Ivana Jurića Kaćunića.

Media daily je u petak pozvao članove VEM-a da se ne skrivaju iza tajnog glasovanja već javno i pojedinačno obrazlože svoju odluku što do sada još nisu učinili.

O cijelom slučaju nije se oglasilo niti jednom riječju niti nadležno Ministarstvo kulture i medija.