fbpx

UVJETI KUPNJE SADRŽAJA WEB ODREDIŠTA MEDIADAILY.BIZ

1. OPĆE ODREDBE
Nositelj svih prava na internet domeni mediadaily.biz je trgovačko društvo Voice of media d.o.o. Korištenjem usluge Media Daily stranica i svih pridruženih stranica na domeni mediadaily.biz smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Media Daily stranica, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Media Daily stranica, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Media Daily stranica je tvrtka Voice of media d.o.o., Slavonska Avenija 24A, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 87613723450

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju s Uvjetima kupnje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Voice of media d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Voice of media d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Media Daily stranica u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Voice of media d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Media Daily stranica u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Media Daily stranica odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Media Daily stranica od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Voice of media d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupoprodaju proizvoda i usluga u ponudi na domeni mediadaily.biz u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Media Daily stranice (odnosno Voice of media d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni mediadaily.biz. Media Daily stranice zadržavaju pravo pogreške u opisu proizvoda i usluga.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM MEDIA DAILY STRANICA

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima i uslugama predstavljaju ponudu Voice of media d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Voice of media d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom na Media Daily stranicama i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Media Daily stranice u svrhu promocije usluge i proizvoda mogu putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je pretplata na korištenje Media Daily stranica uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) za pretplatu. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe na Media Daily stranicama, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim uslugama i proizvodima, akcijama sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Vrste pretplate koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni mediadaily.biz, a uz svaku vrstu pretplate navedeni su podatci o tome na što se pojedina vrsta pretplate odnosi.

Sve vrste pretplate na web stranicama mediadaily.biz izražene su sa bez PDV-a jer Voice of media d.o.o. nije obveznik plaćanja istog. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupnje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Voice of media d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Media Daily stranica,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem emaila pretplata@mediadaily.biz od ponedjeljka do petka od 9-17 sati.
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Pretplatnik može pretplatu koristiti na maksimalno tri uređaja (desktop, mobile, tablet). U slučaju korištenja na više od tri uređaja pretplata se blokira i može biti predmetom suspenzije bez prava na povrat preplate.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Voice of media d.o.o.zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke Voice of media d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja usluge ili proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Voice of media d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Voice of media d.o.o., Slavonska avenija 24A, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na: pretplata@mediadaily.biz, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Media Daily u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Voice of media d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, umanjen za iznos provizije koju naplaćuju kartičarske/finacijske kuće, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Voice of media d.o.o., odnosno Media Daily stranice zaprime korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki Voice of media d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Voice of media d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA I USLUGA

UVJETI PROCESA KUPOVINE
Cijene pretplate, posebne akcije i pogodnosti te načini plaćanja odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaku vrstu pretplate. Cijena pretplate vidljiva je u opisu vrste pretplate prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR) za pretplatnike izvan područja Republike Hrvatske odnosno hrvatskim kunama (HRK) za pretplatnike-građane Republike Hrvatske.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe pretplate, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Media Daily na e-mail pretplata@mediadaily.biz od ponedjeljka do petka od 9-17 sati, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba pretplate zaprimljena.

U trenutku naručivanja pretplate iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni mediadaily.biz i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca i načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije o pretplati, proizvodima i uslugama koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni pretplate, proizvoda i usluga, uključujući sva porezna i druga davanja, kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke pretplate, proizvoda i usluga.

Media Daily (Voice of media d.o.o.) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u elektroničkom ili nekom drugom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke pretplate, proizvoda ili usluga. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje cijene pretplate, proizvoda i usluga može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje kreditnim karticama – primamo kartice American Express, Maestro, MasterCard ili Visa.
b) Virmansko plaćanje– nakon potvrde narudžbe, Media Daily prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za virmansko plaćanje. Sve podatke je potrebno točno upisati te i izvršiti uplatu u roku od 3 dana.
c) Plaćanje internet bankarstvom ili PayPalom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja, odnosno preko PayPal usluge. Nakon potvrde narudžbe, Media Daily prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Kupac koji plaća kreditnom karticom ili PayPalom automatski se vodi na sigurne i zaštićene SSL stranice na kojima upisuje potrebne podatke sa kartice.
Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Voice of media d.o.o. ili odobrenje autorizacije kreditne kartice Kupca. Novčani primitak na računu tvrtke Voice of media d.o.o. vidljiv je najranije slijedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdane i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA
Media Daily se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Media Daily stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Media Daily može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Media Daily stranicama. Media Daily stranice (Voice of media d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Media Daily stranica (Voice of media d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Media Daily stranice (Voice of media d.o.o.) na e-mail adresu: info@mediadaily.biz

Media Daily stranice će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Media Daily stranica. Media Daily stranice prikupljaju i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Media Daily stranica bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Media Daily prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Media Daily će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Media Daily stranica od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Media Daily će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Media Daily ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica Media Daily stranice koristi usluge treće strane, odnosno tvrtke WSPay d.o.o. i ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.

Voice of media d.o.o.

0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaNazad na shop


    American Express Visa MasterCard Maestro Diners Club International American Express – Jamstvo sigurne online kupnjeMasterCard® SecureCode™ Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway