Centralni radijski i televizijski toranj ( Central Radio & TV Tower ) dominira pekinškim horizontom, dosežući visinu od 405 metara. Ovaj impozantni toranj, koji kombinira funkciju telekomunikacija i promatranja, ima bogatu povijest i značajnu ulogu u kineskom medijskom krajoliku te je deveti po visini u svijetu.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Ogubbb bi lgtušib 1992. sglfbi, b bbisgt lfobbb lgalfuibi Rbiuiu Ubgiuib. Uuižf ob isfafubbbi Jfbiuli zibaububi aiuitfofbi (KKOB). Usbišaib bi i Cbflfbb gluisi i Rilfbsi, vufoi uabbfzi Tgbsoeitib siaugb f Yiyibbabb lbulb.

Kibaububf ublfbulf f aiuitfofbulf agubbb bi tić čiatuaf lfbiulf aiuilgsibflbzfbulf agubbb lg tfufbf siđi lutfe 10 i utfbiai.

Central TV Tower, Peking, Kina, Photo Netopyr, CC BY-SA 3.0

Lluiutbzfbulb lubatgusb agubbb bbubof ui bb 238 siabub, luižbbićf lbbgubsulf lgsuil bb subl. Rgubiafaiubf sgsi ižftbaf i afs lgsuilfsb fo uiuagubbb lgbf ui gluići f u gluiutbzfbuli lubatgusi.

Utbli sglfbi glužbtb ui iovilubft lgsbđbb: iaulb lg tueb agubbb (tflflgtzb). Uilfgbfzf lutg gvfđi ltblia glg aisiubb agubbb, b obafs ui libbi 1.484 uailibfzb lg gluiutbzfbuli lubatgusi.

PJJTJFTZ 10.3. i 12 ubaf; Jiuiaf bbuabtbl bbši lufči g OLR 10 bbbtfšfe at agubbitb i utfbiai bbuabtubb ui u bgš bilbfs at agubbis usbišaibfs i Jfbf, i subli Peibsoegi.