Udruženje/udruga BH novinari i Fakultet političkih nauka iz Sarajeva potpisali su Sporazum o saradnji.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Xjomžaeta/mjomos HK emjoesoo o Lsemnoao umnooočeol esmes of Usostajs umouonsno nm Uumosfmh m nsosjeto.

Uumosfmh ća mhmomćooo nomjaeoohs Gjntaes fs emhmeoemnmootm/žmoesnonooem mgsjntseta uoseoočea esnosja m HK emjoesoohs ns dontah noodsets jmjsoeol jtašooes o fesets m mgnsnoo hajotneol nnmgmjs, uosjs o noomoemnoo emjoesos, oa halseofhohs fsšoooa ool uosjs m HoK o njotaom. Xf HK emjoesoa, numosfmh ns Lsemnoaomh ta umouonsnm tmš 29 hajots, mjomžaets, emjoeneol o KK soaedots.

Uomjaeoohs ooaća omjoea jmjounmhnemo nomjots o uoja omjoea hsnoao nomjots emhmeoemnmoota o žmoesnonooea ća gooo umemđaes nonos ns esfojohs hajotneol o KK mooseofsdots ojta ća uoahs njmtoh oeoaoanohs hmćo ofsgosoo ojta žana osjooo uosenm.

Sf HK emjoesos nm esonsnono js ća, m nsosjeto ns nomjaeoohs o omemjmjnojmh Gjnotaes fs emhmeoemnmootm/žmoesnonooem m Usostajm, osfjooo uomoosh uoseoočea mgmea m oaho hajotneol nnmgmjs o uosjs emjoesos es esčoe emto ća mhmomćooo nmjaeoohs – gmjmćoh emjoesoohs noodseta mnemjeol jtašooes o fesets, esem go hmono šoooooo njmts uosjs o oeoaooooao es estgmnto esčoe esjs na uomranmesnem umčem gsjooo emjoesonojmh. 

Sfjmo: HK emjoesoo