RADIO DRAVA

Na frekvenciji od 107.5 MHz prvog se dana u ožujku 1994. godine počeo emitirati eksperimentalni program Radio Drave, osmišljen i realiziran od ekipe koju su u to vrijeme činili voditelji i tehničari: Hrvoje Ružić, Antonio Velimir Balog-Willie, Vlado Bojanović-Bojka i Goran Čičin Mašansker.

Razumljivo je da su od samih začetaka projekta bili prisutni i direktor Davor Kapusta, tajnica Bernarda Gadanec, šef marketinga Ivo Farac, realizatorica programa Sandra Levak i suradnica za marketing Jasenka Tetec.

Prisjećajući se tehnike koja je u to vrijeme doista bila “skrpana” od privatnih kasetofona,
magnetofona i gramofona, jasno je da današnji informatički educirani radijski ljudi ne mogu ni shvatiti kako je bilo raditi u režiji, lako je okosnicu programa činila dobra glazba i lokalne
zanimljivosti.

RADIO GRAČANICA

Godine 1966. odlukom Opštinske konferencije Socijalističkog saveza osnovana je radio-stanica Gračanica. Međutim, prošle su pune tri godine prije nego što su ispunjeni svi potrebni pravni, kadrovski i tehnički uvjeti za početak njenog rada.

U okviru Narodnog univerziteta, kao općinske javne ustanove za oblast obrazovanja, kulture i informiranja, Radio Gračanica je sa eksperimentalnim radom otpočela sredinom
februara, a sa redovnim programom od 1. marta 1969. godine.

U početku, Radio Gračanica je radila sa improviziranom opremom i veoma skromnim tehničkim mogućnostima, te mahom volonterskim kadrom. No, vremenom je kadrovski
jačala, razvijala se i stagnirala, ovisno o društvenim promjenama, historijskim lomovima i mijenama kroz koje je u svojoj polustoljetnoj povijesti prolazila.