• Radio Zadar osnovan je na današnji dan 1968. godine kada se zadarska regija počela  razvijati. Cilj je bio amaterski radio, integriran s tjednikom Narodni  list, a tehničku uslugu, zamišljeno je, pružali bi učenici Tehničke škole koji bi na taj način obavljali i praktičnu nastavu. Ambicioznost i entuzijazam novinara i tehničara koji su bili uključeni  u početak projekta odvela je Radio Zadar dalje od planiranoga. Neizvjesna budućnost, slaba tehnička opremljenost i nezadovoljavajući uvjeti rada prekinuti su dvije godine nakon osnutka. Zahvaljujući integraciji s Radio Zagrebom Radio postaja Zadar profesionalizirala je svoj pogon, osigurala  budućnost  i ujedno omogućila da u Zadru zaživi i televizijsko novinarstvo.
  • Pedeset dvije godine rada danas obilježava Radio Ivanić Grad (danas Obiteljski radio Ivanić). Na današnji dan 1970. godine radio je pokrenut u sklopu Narodnog sveučilišta Ivanić Grad. Njegov prvi direktor i glavni urednik je bio Marjan Kroupa. Program je tada emitiran radnim danom od 13 do 18 sati, a vikendom od 9 do 18 sati. Danas Obiteljski radio Ivanić emitira program 24 sata dnevno na frekvenciji 99,4 MHz te putem interneta.
  • Na današnji dan 1990. godine u Sarajevu je počeo s emitiranjem YUTEL. Premda je namjera bila da YUTEL postane samostalni televizijski program, do svog gašenja 11.05.1992. godine, kada je pogođen odašiljač s kojega je emitirao, ipak je ostao u formatu jednosatne informativne emisije tipa TV dnevnika koje je nuđeno televizijskim stanicama u tadašnjoj Jugoslaviji. Program je osnovalo Savezno izvršno vijeće (SIV) s namjerom da „izbalansira“ različite interpretacije događaja u idejno i nacionalno podijeljenoj Jugoslaviji, a glavni mu je lobist bio predsjednik SIV-a Ante Marković.  Glavni urednik YUTEL-a bio je Goran Milić, a urednici Gordana Suša, Dževad Sabljaković, Zekerijah Smajić i Velibor Čović.
  • Ivo Pukanić, urednik i suvlasnik hrvatskoga tjednika Nacional, ubijen je u atentatu na današnji dan 2008. godine. U 18.22 u centru Zagreba eksplodirala je bomba smještena u kontejneru pokraj njegovog automobila. Netom prije događaja Pukanić je s Nikom Franjićem, direktorom Nacionalova marketinga, ušao u svoj automobil. Osim Pukanića u atentatu je poginuo i Franjić. Odlukom Vrhovnoga suda RH od 14. siječnja 2013. za ovaj atentat osuđeni su Željko Milovanović (na 40 godina, u odsutnosti), Robert Matanić (na 35), Bojan Gudurić (na 33), Slobodan Đurović (na 25) a još ranije Luka Matanić (na 16) i Amir Mafalani (na 16 godina).