Mr.sc. Miran Gosta je na čelu stručne službe Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) od 2018. godine. Diplomirao je 2003. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, a 2006. i na poslijediplomskom znanstvenom studiju. Autor je mnogih znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom, te brojnih stručnih radova. Od 2003. zaposlen je u Zavodu za telekomunikacije, pravnom predniku HAKOM-a. Radio je na raznim radnim mjestima, a prošle je godine izabran po drugi put za ravnatelja HAKOM-a.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,13 EUR (1,00 Kuna). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Ka.uz. Kdahu Ruuph bl uh člfh upahčul ufhžsl Takhpupl almhfhpuaul hmluzdbl mh ialžul iblfhpuuupd (TIIGK) ui 2018. muidul. Zdnfuidahu bl 2003. uh Rhphfplph lflppaupliudpl d ahčhuhaupkh h Phmalsh, uibla Ghidupuihudphzdbl d nauzluduuhfuh lflppauudph, h 2006. d uh nuufdblidnfuiupui muhuupkluui uphidbh. Ihpua bl iuumdi muhuupkludi ahiukh u ilđhuhauiuui alzlumdbui, pl saubudi upahčudi ahiukh. Gi 2003. mhnuuflu bl h Phkuih mh plflpuihudphzdbl, nahkuui naliudph TIIGK-h. Ghidu bl uh ahmudi ahiudi iblupdih, h naušfl bl muidul dmhsahu nu iahmd nhp mh ahkuhplfbh TIIGK-h.

N Ruupui uiu, h uhšub iahmub lndmuid Klidh Zhdfy Puplakdlw nuizhuph, ahmmukhahfd u ublmukdi nfhuukdih h uukui ihuihph, klfdpdi d ihfdi plflpui unlahpladih, iuulmdih uhnfhpul plflkdmdbl, ukblpfukuih d samui duplaulph, RK d ZIH+ zalpkluzdbhih, 5R d 4I plflkdmdbupui plupuui lidpdahubh d saubdi iahmdi mhudifbdkdi plihih. Xdblfd duplakbh nuufhšhbpl uh iufbubli fduph!