• Na današnji dan 1998. godine započelo je u Beogradu emitiranje TV Košava, televizije sa pretežitim glazbenim programom. U početku su vlasnici ove televizije bile mnoge državne firme da bi poslije toga njen većinski vlasnik postala Marija Milošević, kći Slobodana Miloševića. Početkom dvijetisućitih u programsku shemu ubacuju se i serije i filmovi pa raste i gledanost. Rušenjem Miloševićevog režima dolazi i do pada kvalitete programa pa je televizija potom prodana nepoznatom vlasniku. Većina zaposlenika tada odlazi na druge televizije, a TV Košava bilježi nisku gledanost. Nakon još nekoliko promjena vlasništva 2006. godine REM dodjeljuje TV Košavi nacionalnu frekvenciju, koju je podijelila sa dječjim kanalom Happy. Ovaj tv kanal emitirao je isključivo dječje programe ujutro, dok je Košava emitirala informativne i druge programe navečer. TV Košava se 2010. godine spojila sa Happy i promjenila ime u Nacionalna televizija Happy i od tada emitira jedan program.