• Od današnjeg dana 2004. godine BHTV 1 započeo je s emitiranjem probnog test signala na vlastitoj frekvenciji kombiniran sa audio podlogom – programom BH Radio 1 i tehničkim podacima o frekvencijama za prijem novog tv kanala. Tom događaju je prethodila donacija u opremi OHR-a i Europske komisije u BiH kako bi se osigurala emisiona mreža za uspostavu televizije na nivou Bosne i Hercegovine. U noći između 11. i 12. augusta 2004. godine, realizirano je razdvajanje emisionih mreža PBSBiH (Radio-televizije BiH), RTVFBiH (Radiotelevizije FBiH) i RTRS (Radiotelevizije RS).