• Na današnji dan 1963. godine započeo je s emitiranjem Radio Gostivar u Sjevernoj Makedoniji. Program je bio emitiran na makedonskom, albanskom i turskom jeziku svaki dan od 15 do 18 sati. Od opreme je posjedovao dva magnetofona i dva gramofona.
  • Na današnji dan 1992. godine započeo je s emitiranjem Radio 057– Zadar. Ime radija Radio 057 nastalo je od telefonskog pozivnog broja za Zadar koji je do 1996. bio 057. Emitira na frekvenciji od 91 MHz s odašiljača na Bilom Brigu te pokriva šire područje Zadra.
  • Na današnji dan 1999. godine tijekom napada NATO snaga u 2 sata i 6 minuta granatirana je zgrada Radio televizije Srbije (RTS) u Abedarovoj ulici u centru Beograda. Tom prilikom je poginulo 16 zaposlenika RTS-a koji su se zatekli u zgradi.
  • Prvi video na YouTube postavio je korisnik jawed (pravim imenom Jawed Karim, jedan od osnivača web-stranice) pod nazivom “Me at the zoo”. Video je postavljen na današnji dan 2005. godine te trenutno ima više od 227 milijuna prikaza.