• Krajem 1884. godine osnovano je Prvo srpsko biciklističko društvo koje je imalo za cilj popularizirati važnost bicikala i biciklizma. Predsjednik društva Milorad Terzibašić je na današnji dan 1887. godine pokrenuo i izdao devet brojeva mjesečnog lista Velosipedski list, koji je zapravo bio prvi sportski časopis u Srbiji. Godišnja pretplata bila je šest dinara. List je predstavljao aktivnosti društva, donosio vijesti iz cijelog svijeta, kalendare takmičenja, tehničke savjete u izboru bicikala i predstavljao nove modele. Imao i odličnu oglasnu službu, u svakom broju nekoliko strana bilo je ispunjeno reklamama i oglasima proizvođača bicikala.