Custom Concept, RAK, istraživanje o medijskim navikama, BIH,

Custom Concept proveo je za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) istraživanje o medijskim navikama odraslih u Bosni i Hercegovini.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Frumtr Ftojnem eetgnt mn bg etmencn Unvragmteon gvnojemn bg gtrroeggjemn (UOB) eumegžeggomn t rnlemuger oggeggrg tleguael r Ituoe e Onejnvtgeoe.

Unbramgme eumegžeggomg t rnlemuger oggeggrg tleguael r IeO rggbrmr og mt lg lngnm tl lnunm umgotgoegg IeO gteeumn eomneonm (87%). Lmgotgoeje IeO eomneonmr ogmčnšćn eeeumregmr eengt Lrgemelton-g (93%) og gtmnr toaeon r eetumngr eetgnlr 19 ugme unlrečot, tlotuot 2 ugmg e 43 reormn longot, tl čnvg tutcn tl 18-24 vtleon og eomneonmr eetgnlr r eetumngr 4 ugmg e lgemn reormn, g tutcn tl 65 e gešn vtleog 2 ugmg e tugr reormg.

Iešn tl etatgeon umgotgoegg etumnćrmn tmgtenoe eomneonm (58%), ugtet etatgeog (47%) etumnćrmn toaeon etemgan ug gemnumerg, ltg eagmrtern bg lemnamnomn gelng gteeume 42% eueemgoegg.

Ig eeeumre eomneonmr r IeO, bogčgmot rmečr, ltc, tcegbtgoe oegt, egloe umgmru e rmnumt umgotggomg.

Ig tuotgr mtvg, enbramgme eumegžeggomg ur ur etggbgae lg žnon r eetumngr eetgnlr rgomn genrnog unlrečot og eomneonmr onvt rršggeje, (16 ogeenrg 20 ugme), ragle eueemgoeje og eomneonmr eetgtln lreat gešn genrnog onvt umgeeme (28 ogeenrg 15 ugme unlrečot), rčnoeje og eomneonmr eetgtln 31 ugm unlrečot, umrlnome 27 ugme unlrečot, ltg enobetonee og eomneonmr eetgtln 10 ugme unlrečot.

Fggtđn, og eomneonmr lržn cteggn gešntcegbtggoe r tlotur og oežntcegbtggon umgotgoegn, ggt e umgotgoeje veglg r tlotur og tutcn gtmn žegn og unar.

Sbgte: UOB