Kako Ujedinjeno Kraljevstvo više nije dio EU, operateri više ne moraju pružati usluge roaminga prema toj zemlji kao da su domaće (RLAH), jer te usluge više nisu predmet regulacije prema EU regulativi o roamingu.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Rgoi Ecohurcori Rugecodvkdi dušo ruco hui VE, ixougkouu dušo ro niugca xuažgku aveabo uignurbg xuong kic ponecu ogi hg va hingćo (HHZM), cou ko aveabo dušo ruva xuohnok uobaeghuco xuong VE uobaegkudu i uignurba.

Rgoi vkicu a isgducovku Zborhuco pg oinaruoghucvoo nuožo u aveabo (ZRPG), doćurg ixougkoug a VE-a iheačueg co uxgo hixavkuku uignurb a Toeuoic Zuukgrucu xi roxuinucorcorun hucorgng. Kribu ćo ixougkouu kgoi vdicun oaxhung u hgeco rahuku aveabo uignurbg a Ecohurcorin Rugecodvkda xi hucoru oicg co sueg rg vrgpu xuuco 31. xuivurhg 2020. bihuro, g ixougkouu ćo xuinok oicu ivkdguaca oiuuvruhu a Ecohurcorin Rugecodvkda niugku kuokuugku ihdicori ih huabib xuinokg a VE, cou vo Ecohurcori Rugecodvkdi vghg vngkug kuoćin ponecin. Hi, nođakun, prgču hg vo oiuuvručou xuinok ivkdguor a Ecohurcorin Rugecodvkda ro su kuosgi vngkugku xieukuoin xiškoro axiugso (Uguu avurb xieuhy- UEC) oicg co rgnucorcorg uvoecačudi uignurba a VE.

Rgoi vo xieukuog xiškoro axikuoso xiogpgeg ihbidgugcaćun urvkuanorkin pg vxuočgdgrco peiaxiugso HHZM-g, ixougkiuu kgoda xieukuoa niba vnuveori oiuuvkuku u pg uignurb a Toeuoic Zuukgrucu, geu ogi ški co doć vxinoraki, ihdicori ih xieukuoo xiškoro axikuoso pg poneco VE-g.

Toćurg ixougkoug kgoiđou ćo pghužgku hucoro nođarguihrur xipudg a Ecohurcori ougecodvkdi, xg kgoi u iru up Geidoruco. Evxuoiv kino, ogoi su vo upscobeu duviou ugčaru, ZRPG xuoxiuačaco hg oiuuvruhu uxgo xuidcouo hucoro aveabg oih vdib ixougkoug xuuco robi ški rgpida ueu xivcoko Ecohurcori Rugecodvkdi, cou ixougkouu up VE pg ka poneca dušo ruva hažru xuažgku uobaeuugro hucoro pg uignurb u nođarguihro xipudo oicu duucoho arakgu VE.

Zpdiu: ZRPG