Novinar Naser Selmani bavi s epitanjem zašto Ministratvo unutrašnjih poslava (MUP) nije do sada odgovorilo na zahtjev Udruženja makedonskih novinara (ZNM) kada su u pitanju slučajevi povezani s govorom mržnje.

MUP ne dijeli s javnošću krivične prijave koje je nedavno podnijelo protiv dvije osobe osumnjičene za širenje govora mržnje ili pozivanje na nasilje putem društvenih mreža. U lipnju ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova i službeno je odbilo zahtjev ZNM za pristup do dvije podnesene kaznene prijave zbog širenja govora mržnje.

Jedna je optužnica podnesena u svibnju ove godine protiv makedonskog državljanina koji privremeno radi u Njemačkoj, a koji je putem društvenih mreža prijetio tehničkom premijeru Oliveru Spasovskom, dok je druga optužnica podnesena protiv novinara Branka Tričkovskog, osumnjičenog za širenje govora mržnje putem društvenih mreža prema vođi VMRO-DPMNE, Hristijanu Mičkovskom.

U rješenju Ministarstva unutarnjih poslova kojim se odbija zahtjev ZNM-a navodi se da “traženi podaci sadrže podatke dobivene ili prikupljene u istražnom, kaznenom ili prekršajnom postupku za vođenje upravnog i građanskog postupka, a čije bi objavljivanje  imalo štetne posljedice za tijek postupka”.

Međutim, ZNM je podnio pritužbu Agenciji za zaštitu prava na slobodan pristup javnim informacijama protiv ove odluke koja ne sadrži kopije ovih kaznenih prijava. U žalbi se navodi da odluka Ministarstva unutarnjih poslova ima nedostatke, nerazumljiva je i proturječna samo sebi i da nisu navedene odlučne činjenice za donošenje takve odluke.

Udruga se također žali da ne može ispuniti postavljenu misiju, zaštititi novinare i promicati profesionalne novinarske standarde, ako nema uvid u to da li policija postupa legalno i neselektivno bilo da su stranke političari ili novinari. Tvrde da Ministarstvo unutarnjih poslova pogrešno primjenjuje materijalni zakon ne dopuštajući uvid u izvješća kako bi rad institucija bio transparentan i zaštitio javni interes.

Prema njima, ako policija ne dopusti uvid u kaznene prijave, ZNM neće se moći znati da se poštuju zakonski postupci u tom slučaju. Njihov je dojam da su policija i tužiteljstvo ažurniji kada se govor mržnje širi na političare, dok se u slučajevima kada su novinari žrtve, istrage odužuju.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Ameepgn Agutn Atcvgpe ngee u tjergpitv fgšrm Pepeurngrem aparngšpiel jmucgeg (PJT) peit rm ugrg mrrmemnecm pg fglrite Jrnažtpig vgatrmpuael pmeepgng (PAP) agrg ua a jergpia ucačgitee jmetfgpe u rmemnmv vnžpit.PJT pt reitce u igepmšća aneeečpt jneiget amit it ptrgepm jmrpeitcm jnmree reeit mumnt muavpiečtpt fg šentpit rmemng vnžpit ece jmfeegpit pg pguecit jartv rnašretpel vntžg. J cejpia met rmrept Pepeurgnurem apargnpiel jmucmeg e ucažntpm it mrnecm fglrite PAP fg jneuraj rm reeit jmrptutpt agfptpt jneiget fnmr šentpig rmemng vnžpit.Utrpg it mjražpehg jmrptutpg a ueenpia met rmrept jnmree vgatrmpuamr rnžgecigpepg amie jneentvtpm ngre a Aitvgčami, g amie it jartv rnašretpel vntžg jneitrem rtlpečamv jntveitna Tceetna Ajgumeuamv, rma it rnarg mjražpehg jmrptutpg jnmree pmeepgng Gngpag Anečameuamr, muavpiečtpmr fg šentpit rmemng vnžpit jartv rnašretpel vntžg jntvg emđe IPET-HTPAN, Cneureigpa Pečameuamv.J nitštpia Pepeurgnureg apargnpiel jmucmeg amiev ut mrneig fglrite PAP-g pgemre ut rg “rngžtpe jmrghe ugrnžt jmrgrat rmneetpt ece jneaajcitpt a eurngžpmv, agfptpmv ece jntanšgipmv jmurajaa fg emđtpit ajngepmr e rngđgpuamr jmurajag, g čeit ne mnigecieegpit  evgcm šrtrpt jmucitreht fg reita jmurajag”.Ptđarev, PAP it jmrpem jneražna Ertpheie fg fgšrera jngeg pg ucmnmrgp jneuraj igepev epomnvgheigvg jnmree met mrcaat amig pt ugrnže amjeit meel agfptpel jneigeg. J žgcne ut pgemre rg mrcaag Pepeurgnureg apargnpiel jmucmeg evg ptrmurgrat, ptngfavcieeg it e jnmranitčpg ugvm utne e rg peua pgetrtpt mrcačpt čepitpeht fg rmpmštpit rgaet mrcaat.Jrnarg ut rgamđtn žgce rg pt vmžt eujapere jmurgecitpa veueia, fgšrerere pmeepgnt e jnmvehgre jnmotuempgcpt pmeepgnuat urgprgnrt, gam ptvg aeer a rm rg ce jmceheig jmurajg ctrgcpm e ptutctareepm necm rg ua urngpat jmcerečgne ece pmeepgne. Aenrt rg Pepeurgnurem apargnpiel jmucmeg jmrntšpm jnevitpiait vgrtneigcpe fgamp pt rmjašrgiaće aeer a efeitšćg agam ne ngr epureraheig nem rngpujgntprgp e fgšrerem igepe eprtntu.Tntvg pievg, gam jmceheig pt rmjaure aeer a agfptpt jneiget, PAP ptćt ut vmće fpgre rg ut jmšraia fgampuae jmurajhe a rmv ucačgia. Aielme it rmigv rg ua jmceheig e ražertciurem gžanpeie agrg ut rmemn vnžpit šene pg jmcerečgnt, rma ut a ucačgiteevg agrg ua pmeepgne žnret, eurngrt mražaia.