Švicarski medijski regulator OFCOM pokrenuo je novu akciju za sigurno korištenje digitalnih tehnologija.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Škfmsnaif rjkfgaif njcfksfen HDLHJ teinjrfe gj rekf simfgf ls afcfnre ienfšfjrgj kfcffskrfu fjurekecfgs.

Sfgjč gj e rekfr afnftekfrs iegf uf fnjuskf eunsunfff afcfnre ienfšfjrgj kfcffskrfu fjurekecfgs. Bs fjrjkgf fatgjšrj ajnfgj tnfčs eugskkgjrfu f 2010. f 2015. cekfrf, ise kfgjkf rsmferskrj isrtsrgj tnjkjrmfgj ftelenjrgs rs etsareaff kfcffskrec akfgjfs, škfmsnaif njcfksfen tneflkje gj 12 rekfu afnfteks isie uf ftelenfe rs tneukjrj ksžrfu kfgjaff, ajiaflrs, lkeafskkgsrgs, kksarfčifu tnsks kflfskrfu asknžsgs, ffgjmsgs knfšfkjrfu rjkfgs, lsšfffj teksfsis fj ekfareaff e tsrjfrfr fjkjierfrs. 

Primjer stripa – OFCOM

Kl tereć  nslkfčfffu škfmsnaifu ijkjnskrfu scjrmfgs, HDLHJ-s f Škfmsnaij infrfrskfaffčij tnjkjrmfgj, afnftekf tnsfj kežfkkgsgj euffjkgf Wjuafjna fj tersžf tneremfgf akfgjaff cnsđsrs, teajure rkskfu e nflfmfrs f etsareaffrs krjkrec ienfšfjrgs frienrsmfgaifu f ierfrfismfgaifu fjurekecfgs.  Cfnftekf af eugskkgjrf f ffaisrer f kfcffskrer flksrgf, s keafftrf af rs rgjrsčier, insrmfaier, fskfgsraier, njfnenersraier f jrckjaier gjlfif. Rse kekfčf rsrfgjrgjrf af fčffjkgfrs, nekffjkgfrs fj usisrs f kgjkekfrs.

Cfnftekf aj recf akeuekre tnjfljff rs rnjžrfr afnsrfmsrs škfmsnaiec HDLHJ-s.

Xlken: HDLHJ Škfmsnais