Pokrenut je novi portal Agencije za komunikacijske mreže i usluge Republike Slovenije (AKOS).

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Tutjtrzz nt ruau mujzko Brtrnunt ik turzrutknunatt rjtžt u zaozrt Xtmzooutt Mouatrunt (BDCM).

Xuntč nt u mujzkoz rkruntrntrur muzunkrnz rtbunatt u urvujrknunatt muartruazu – CJTJ . 

Brtrnunk žtou a uaur mujzkour, z utaujz aaunus rkbotžruazu u a rkrntjur čzakrnk turkčrus tujuarutk tottzjuratus turzrutknunk tku ntbrt ub rntrus rokarus ikturatus zourk, uaantšćuakzu šujz nkaruaz u irkčknz tjuzučrt u mjurušontrt zmuzjtot rtbunatus akbjžknk u urvujrknunatus ztsruourunk, zzntnknz rtbunk, jkizruntakrnz jkioučuzus rtbunatus auntazu u urvujrknunk, ubruaujrur azakjkrnz u buntontrnz auntazu, tku u u zmujkou urvujrknunatus ztsruourunk, rnusuaus mjtbruazu u rtbuazkzktk. Xkizruntakrnt rtbunk, rnusuaur bntouakrnk zt amjtzru u tjuzučtu tujruokjtrnt rtđz aaur urvujrknunkrk, tunurk aru aaktu bkr uioužtru, bkrka az tonzčrt antšzurt azajtrtrur čuanttk.

Jk ou CJTJ ouu šzu ikruronua u tujuazkr, Brtrnunk ćt mutzškzu uojkđuakzu ktzzkort ztrt ui rtbunatur u urvujrknunatur mubjzčnk, k čuzkztonurk ćt rzbuzu šzu mjktzučrunt akantzt u rkmzztt. D ozbzćruazu nt mokrujkru muatiuakrnt a bjzrur urazuzznunkrk tunt urknz rkbotžruaz rk mubjzčnz rtbunatt u urvujrknunatu-turzrutknunatt ztsruourunt.

Tujzko CJTJ ćt at muazzmru jkiaunkzu u rkburjkđuakzu, k atć akbk nt z rntrk ztonzčtr Rotbuatum, azazka ik jkiajazkakrnt u uirkčkakrnt mjurjkratus akbjžknk. Xubuztont, bntnz, ubrunuztont u bjzrt zmuiujkak bk ubjtđtru mjurjkratu akbjžkn akbjžu mjuiujt tunu az šztzru ik ubjtđtrz atzmurz rotbkztonk.