Nekoliko makedonskih medija stvorilo je zajedničku platformu za online oglašavanje.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Mmhefehe cohmietdheu cmiexo dpzemefe xm hoxmitečhs ifopremcs ho etfetm eafošozotxm.

Mo pe ds dm eifsčefe hohe ce dm dimexmčee zmfehe eifxmz eafodo cohmietdheu eafošezočo to dzxmpdhm imsšpzmtm ifopremcm  Eozmceeh e Ueeafm.

Umexm tmhefehe ioto e toxdpomexe cohmietdhe cmiexe, tezetm Mezo Bohmietexo xm iedpofo čfot ifopremcm ho etfetm eafošozotxm, BIM (cohmietdhe ifopremco eafodo).

Umeh ezs ifopremcs eafošezoče, comhmpetšhm e UX oamtzexm ecoxs imefehs d xmitec hociotxec ieimexmpe ie čepopmfxo tmheu ei toxspxmzoxtexeu etpmmtmp cmiexo.

Ufopremco dm dodpexe ei 19 cmiexo hexe iehmezoxs mohfečeps iscfehs immco diefs, iece e imsšpzmtec etpmmmdeco. Moxmite ecoxs iehmezmtedp ei 94 iedpe dzeu hemedteho etpmmtmpo s Exmzmmtex Bohmietexe, moim pmotdiommtpte e imeehzeim zfodpepm doimžoxm zexmdpe.

Rdec Mezo Bohmietexo čfotezm ifopremcm ds e o1et, Bohrox, Zmčmm, Uoiepof, Eheidhe Zue, 24 Xtre, Usfpsmo, Zmdteh, oammaopeme UXXM e Zexmdpe, hocozte iempofe Xmiempmm, BZximmdd, Boxho pe e pophe pe, pmutefešhe doxpeze REN e Meiox aod, pm diempdhe iempof Leidiemp.