Microsoft je američka softverska tvrtka. Osnovali su je na današnji dan 1975. godine danas planetarno poznati Bill Gates i Paul Allen. Osnovna djelatnost tvrtke je razvoj osnovnog računalnog softvera poput operacijskih sustava, razvojnih alata, uredskih programa, baza podataka, itd.

Prvi Microsoftov proizvod bio je Basic prevoditelj (eng. interpreter) za prvo komercijalno osobno računalo Altair 8800.

Godine 1977. proizveli su i program-prevoditelj (eng. compiler) za programski jezik Fortran.

U 1978. godini, otvorili su prvi prekomorski prodajni ured u Tokyu u Japanu, a prihod od prodaje te je godine premašio milijun dolara.

Godine 1979. prebacuju težište razvoja na softver za 16-bitne mikroprocesore i na njima zasnovana računala.

Pravi početak uspona Microsofta u vodeću softversku tvrtku počinje 1981, kada je IBM izbacio na tržište osobno računalo IBM PC. Računalo je koristilo Microsoftov operacijski sustav MS-DOS 1.0 i Microsoftove programske jezike Cobol, Basic i Pascal .

Microsoft je zadržao autorska prava na sav navedeni softver pa je rast popularosti IBM PC računala i njegovih kopija izravno pridonio rastu Microsofta.

Danas na tržištu operacijskih sustava namijenjenim osobnim računalima, Windowsi drži daleko najveći dio tržišnog udjela. Microsoft je dominantan i na tržištu uredskih programa sa svojim paketom Microsoft Office.