Nezavisni sindikat novinara i medijskih djelatnika, SSNM,  napravio je istraživanje o tome tko se nalazi na rukovodećim funkcijama u 26 novinskih redakcija u Makedoniji.

Analiza SSNM uključila je televizije Sitel, Кanal 5, Telma, Alfa, Alsat, 24 vesti, TV 21, 1 TVŠenja, Tera, TV Star i nacionalni servis MRTV, agencije MIA i Makfax,  novine Večer, Nova Makedonija, Sloboden pečat, Nezavisen, Zaman i tjednik Fokus, portale MКD, SDК, Plusinfo, Prizma i Nova , kao i Radio Кanal 77.

Žene jedva sudjeluju u vlasništvu i rijetko su na rukovodećim pozicijama u medijima kao menadžeri, direktori ili vlasnici. U te tri pozicije je koncentrirana vlast koja odlučuje o politikama medija i njezinim zaposlenicima. Na ovim pozicijama su ljudi koji imaju ovlast za donošenje odluka o prodaji medija, proglašenju stečaja, povećanju ili smanjenju broja zaposlenika i imenovanju urednika.

Te tri pozicije su prema AAVMU, gledajući impresume novina i portala, gotovo sve u rukama muškaraca, posebno u tradicionalnim medijima.

Od 12 televizijskih postaja koje su analizirane, osam su u vlasništvu tvrtki,  tri su u stopostotnom vlasništvu muškaraca, a samo jedna žena sudjeluje u vlasništvu sa 10 posto.

U upravljačkoj strukturi tih televizija, samo tri upravitelja su žene.

Kod šest novina uključenih u analizu, jedino tjednik Fokus je u vlasništvu žene koja je ujedno i upravitelj, a svi ostali su u vlasništvu muškarcaca ili pravnog subjekta koji je opet u vlasništvu muškaraca.

U javnom servisu MTV koji je osnovan od strane Skupštine i državnoj novinskoj agenciji MIA vodi se pažnju o spolnoj zastupljenosti, ali upravljačke funkcije koje uključuju operativnu ulogu su rezervirane za muškarce.

U portalima ovaj trend odstupa, pa su od pet portala koji su bile predmet analize, dva u vlasništvu i upravljani od strane žena, dva od strane muškarca, a jedan u zajedničkom vlasništvu.

Na razinama s manje moći odlučivanja razlika u spolovima se smanjuje ili postupno mijenja. U 2017., prema AAVMU,  u MTV-u je bilo 13 žena  više urednika u odnosu na muškarce, (34 muškaraca i 47 žena urednika).  Žene u MTV su dvostruko brojčano jače i u  novinarskom osoblju (159 novinarki prema 89 novinara).

U komercijalnim televizijama još uvijek dominiraju muškarci urednici (59 naspram 32 urednica). Žene su glavni urednici na tri TV: Alfa, Kanal 5 i TV Star, kao i u dvije novine, Večer i Nezavisne novine, a dominiraju i kao urednice portala. Od pet portala, žene su urednici na tri, a u dva su zamjenice glavnog urednika. Slično je i u agencija Makfax i nacionalnom radiju Kanal 77.