Na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u 2018. operatori su nastavili s investicijama u pokretne mreže, a ulaganja su gotovo 13 posto viša u odnosu na prethodnu godinu, objavili su u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Prošlogodišnje smanjenje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koje operatori godišnje uplaćuju u državni proračun, prelilo se u ulaganja u pristupne radiofrekvencijske mreže i povećanje broja baznih stanica.

Zbog izostanka sezonskog efekta, u odnosu na prethodno tromjesečje, četvrto tromjesečje 2018. obilježili su pad prihoda i korisnika u pokretnoj mreži kako od telefonskih usluga tako i od usluga pristupa internetu. Unatoč očekivanom smanjenju na tromjesečnoj razini, na godišnjoj razini zabilježen je rast.

Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži na kraju 2018. iznosio je više od 1,120 milijuna, što je rast od oko 2,5 posto u odnosu na 2017. Zabilježeno je i povećanje broja širokopojasnih priključaka velikih brzina na godišnjoj razini, koji čini oko 29 posto ukupnog broja širokopojasnih priključaka u nepokretnoj mreži.

Tržište distribucije TV programa uz plaćanje naknade zabilježilo je rast od oko 4 posto u odnosu na prethodnu godinu s preko 820.000 korisnika.