Prva privatna i nezavisna novinska agencija u Srbiji – FoNeT osnovana je na današnji dan 1994. godine.

Ova agencija počela je svoj rad u uvjetima monopola režimskih medija i različitih vidova represije kojima su u to vrijeme bili izloženi nedržavni mediji (a ni danas nije bolje).

Pouzdana i jasna vijest, zasnovana na činjenicama, bez uticaja sa bilo koje strane, tekovina je 25 godina rada ove agencije koja posluje na tržišnim principima i koja dijeli sudbinu većine medija sa nezavisnim uređivačkom politikom.

Vlasnik agencije je novinar iz Beograda Zoran V. Sekulić .