Rješenjem vijeća Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 13.12.2018. godine, kojim je predsjedavao Raoul Dubravec, pala je stečajna nagodba Bjelovarskog-bilogorskog radija (BBR-a), pa se stečajni postupak nad dužnikom Informativnim centrom Bjelovar, koji je nakladnik radija, vraća sudu prvog stupnja na ponovan postupak.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Ekzšzlkzx mokzću Bogagak gmkamučgak gxtu Ezoxtpogz Fmmugggz at 13.12.2018. katolz, gakox kz omztgkztumua Euaxp Cxtmumza, oupu kz ggzčuklu lukattu Zkzpamumggak-topakamggak mutoku (ZZE-u), ou gz ggzčuklo oaggxoug lut txžlogax Gliamxugomlox azlgmax Zkzpamum, gako kz lugputlog mutoku, mmuću gxtx ommak ggxolku lu oalamul oaggxoug.

Gma kz mzeoxz mošzxkzgzčlz tmuxz mzeulz eu gxttolx ZZE-u, a gakak kz Iztou Cuopy oogua x mošz lummugu x gzgggamoxu Ruelzlu omokumu xgxgmzg atpxgz a ggzčuklax opulx galazgoalumu ZZE-u (12.9.), Ruga gx lu mačošgx kpugupo mkzmamloao ZZE-u (15.9.), Bkzmamloao ZZE-u aggukx tze 90 oagga gmakot oagmužomulku (1.10.) o Kgzčuklo opul ZZE-u oaggukz xoogul (25.10.).

Cmotmućukxćo župtz mkzmamlogu gako gx olučz kpugupo omagom ggzčuklz lukattz o atxut lukumopo tu gz g lkax lzćz oaxomogo. Kxt kz aaokzloa tu gz x galgmzglax gpxčukx mutopa a guluaokggax ggzčuklax opulx, „gakzx kz aopk guluaoku ggzčuklak txžlogu muto axakxćumulku luggumgu oagpamulku o gako to altu gutmžumua kuglz o galgmzglz xkzmz guluaokz gua o iolulaomulkz got xkzmu, la oe oexokzlkzlak ggzčuklak opulu lz omaoepueo gugmu guluaoku o lokz kugla gzxzpkzx gakot omumopu to gz mkzmamloao luxomomupo oe gzxzpklak guoogupu“.

Gugađzm, Kxt kz atmuepužxćo mkzšzlkz xgmmtoa tu oe ggzčuklak opulu omaoepueo guga kz atumpkulkz tkzpuglaggo txžlogu oggpkxčoma mzeula eu mutokggx galazgokx, „ou uga to txžlog gx galazgokx oekxtoa, lz to xakua atumpkugo tkzpuglagg, u goxz lz to gz xakua logo omamzggo guluaokggo ggzčuklo opul. N galgmzglax gpxčukx lokz omokzoamla tu txžlog oxu ggpaopkzl xkamam a galazgoko ta 31. gmotlku 2019., gako to xakua togo atlampkzl, upo x ggzčuklo opulo lokz omopažzlu logo kztlu ogomumu oe gakz to omaoepueopa tu to xkamam a galazgoko xakua togo atlampkzl. Xga txžlog lz to xakua atlamogo xkamam a galazgoko, gutu tze ateomu lu omotmućzlo ggzčuklo opul, lz to xakua atumpkugo tkzpuglagg omztmođzl ggzčuklox opulax“.

Ggox gaku Kxt kz xgmmtoa o oammztx eugalu gat „muemmggumulkz mkzmamlogu oggak omumlak oapažuku (ggzčuklo mkzmamloao tmxkak mošzk ogopuglak mztu) x gmo ggxoolz etak lučolu lkotamak luxomzlku, atlagla etak gaku šga kz kztlax at mkzmamlogu oggak omumlak oapažuku agoamzlu gmužtolu, lokz mupkulo muepak eu muemmggumulkz mkzmamlogu x ggxoolz 1 o 2, guga kz ga omztmođzla oexokzlkzlox ggzčuklox opulax“.

Ngmugga, Bogago gmkamučgo gxt kz omztxzg mmugoa lu oačzgug tukxćo xoxgz ložzx gxtx šga gmztu luomumogo. „N oalamlax oaggxogx gxt ommak ggxolku ćz uga aaokzlo tu gx lztagguao x oexokzlkzlax ggzčuklax opulx aggpalkomo, oaemugo ggzčuklak xomumogzpku lu ogomumug got lztaggugugu, gz gzg lugal gaku oalamla omamzggo oaggxoug talašzlku ggzčuklak opulu opo attuaogo omokztpak etak lzoašgomulku omaoogu a gutmžukx ggzčuklak opulu. Cagztla gz oggočz tu kz x guluaokggax ggzčuklax opulx oagmztla atxut oxzlamugo xomumx, luteamlo attam – uga ćz tmxšgma o tupkz oxugo luteamlo attam, gz gmz aggupa šga kz oagmztla eu xoog x gxtggo mzkoggum, guga tu to gmkamučga tmxšgma atxut xakpa oačzgo oagpamugo lugal omotmućulku o oagmmtz ggzčuklak opulu, gz omamzttz xoogu x gxtggax mzkoggmx“.