Prema podacima zavoda za statistiku RS, broj doktoranada je u porastu. Tokom 2014/2015. godine bilo ih je upisano 43, dok je taj broj u prošloj školskoj godini iznosio čak 130. Najviše prijavljenih doktorskih disertacija bilo je na Univerzitetu u Banjaluci. Inostranih doktoranata je 27, a među 54 domaćih iz prošle godine nalazi se i jedan šezdesetpetogodišnjak. Zanimljivi su podaci za novinarstvo i informisanje.

Naime, najviše zainteresovanih za doktorski studij na prethodnoj akademskoj godini bilo je upisano upravo na odsjeku novinarstva i informisanju. Kao rezultat bolonjskog principa, postdiplomski ili master studij student završava sa otprilike 24 ili 25 godina i tad postoji formalna mogućnost za upis na doktorske studije. Prema mišljenju većine profesora sa banjalučkog Univerziteta, mada je realno očekivati da su upisnici mlađi odnosno ispod 30 godina, zakonski je moguće da starosna dob prilikom upisa na doktorske studije bude i znatno veća.

Prema podacima Republičkog Zavoda za statistiku, nije rijetkost da neki doktoranti i dalje žive sa roditeljima, a pojedine roditelji finansiraju na doktorskim studijama.

U proteklih pet godina, na Univerzitetu u Banjaluci, zvanje doktora nauka raznih profila stekla su 202 kandidata, dok je tokom ove godine u periodu od 18. januara do 22. avgusta doktorsku disertaciju odbranilo 18 kandidata.

Prema važećem troškovniku Univerziteta u Banjaluci, cijena školarine za jednu studijsku godinu za samofinansirajuće studente na Trećem ciklusu studija kreće se od 3.000 (oko 1540 evra) do 5.000 KM (2564 evra). Za strane državljane cijena godine studija u navedenom ciklusu je 5.000 KM (2564 evra). Istovremeno, pregled, ocjena i odbrana doktorske disertacije plaća se u skladu sa troškovnicima organizacionih jedinica Univerziteta.