Među nama novinarima česte su podjele na one koji misle da samo oni izvještavaju nepristrano i neovisno te na one koji bi dali “ruku u vatru” da ima dosta kolega koji to rade.

Zanima nas za koliko kolega novinara biste dali i vi “ruku u vatru” da svoj posao rade kvalitetno, po pravilima struke te nepristrano i neovisno.

Pri tome nisu bitna imena i prezimena tih ljudi već broj onih koje direktno ili indirektno poznajete ili ste na temelju njegovog (njezinog) izvještavanja stekli taj dojam.

ODGOVORITE NA ANKETNO PITANJE!

Za koliko kolega novinara mislite da rade isključivo po pravilima struke?