• Na današnji dan 1949. godine u Skopju je održan prvi kongres novinara Jugoslavije. Ključna odluka na tom kongresu je bilo preoblikovanje iz Saveza udruženja novinara Jugoslavije u Savez novinara Jugoslavije (SNJ). Prvi predsjednik SNJ-a bio je Dušan Timotijević, novinar Politike i Borbe.
  • Na današnji dan 1952. godine izašao je u Čakovcu prvi broj lokalnog tjednika Međimurje. U zlatnoj, 1997. godini naklada Međimurja dosegla je 22.000 primjeraka!
  • Ekipa mladih ljudi entuzijasta – novinara na čelu sa direktorom i vlasnikom Jožefom Pinterom na današnji dan 1993. godine u Subotici  je otpočela sa radom kroz YU  ECO radio na 101.1 MHz. Startujući sa radom na iznajmljenoj opremi i u skučenom prostoru, redakcija je ambiciozno krenula sa 16 sati programa. U svom programu poseban akcenat stavlja na ekološke sadržaje. Emituje na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku, a po potrebi na nemačkom i rusinskom.