• Na današnji dan 1963. godine u Beogradu je osnovana udruga Jugoslavenski spiker. Skupština je trajala dva dana, a delegati – spikeri iz dvanaest jugoslavenskih radio-televizijskih stanica donijeli su više odluka, među kojima je bila ona najvažnija o njegovanju književnog govornog jezika. Tom prilikom je za prvog počasnog predsjednika udruge jednoglasno je izabran drug Veljko Vlahović, sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Vlahović je za vrijeme drugog svjetskog rata bio spiker Radija Slobodna Jugoslavija.
  • Na današnji dan 2023. godine započeo je s emitiranjem u DAB+ mreži R3 (kanal 7D) Enter radio iz Ljubljane. Mux R3 pokriva Ljubljanu i okolicu, a Enter radio je u vlasništvu skupine Next media.