Vijeće za elektroničke medije (VEM) je uočilo učestale propuste pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničkih publikacija pri izvještavanju o brakorazvodnim parnicama javnih osoba, pri čemu se često ugrožava privatnost i dobrobit maloljetnika oko čijeg se skrbništva stranke spore.

Opća deklaracija o ljudskim pravima u čl. 12 propisuje pravo svakoga, odrasle osobe i djeteta, na poštivanje privatnosti.

Konvencija o pravima djeteta u čl. 16 jamči svakom djetetu pravo na zakonsku zaštitu protiv miješanja u njegovu privatnost, obitelj i dom.

VEM je stoga pozvao sve medijske i druge javne dionike da svoja izvještavanja prilagode potrebama zaštite privatnosti i dobrobiti maloljetnika, izbjegavanje iznošenja detalja iz privatnog života i obiteljskih odnosa maloljetnika i obitelji.