• List Borba osnovan je na današnji dan 1922. godine, u Zagrebu kao stranačko glasilo Komunističke partije Jugoslavije. List je izlazio kao tjednik sve do 13. siječnja 1929. godine, kada je zakonom zabranjen. Nakon zabrane, Borba povremeno izlazi kao nominalno nezavisni politički i društveni tjedni list. Nakon oslobođenja Beograda (20. listopada 1944.), redakcija se seli u Beograd, od tada list počinje redovito izlaziti od 15. studenoga 1944. godine kao glasilo KPJ, i to na ćirilici i latinici. List se ubrzo etablira u nešto poput službenog glasila tadašnje vlade Demokratske Federativne Jugoslavije urednici su mu najutjecajniji političari toga doba. Od 22. listopada 1948. godine list se paralelno izdaje i u Zagrebu, koje vremenom postaje latinično izdanje istog lista. Od privredne reforme 1964. počinje pad utjecaja i čitanosti Borbe. To je vrijeme osnutka (ili jačanja) republičkih, pokrajinskih i regionalnih izdavača koji postupno potpuno preuzimaju gotove sve čitatelje Borbe. Borba pred kraj 1960-ih, kad ulazi u modu borba protiv unitarizma, postaje list koji živi od pretplate državnih i paradržavnih subjekata, a krajem 1970-ih list koji se dijeli po vojarnama JNA. Devedesete je Borba dočekala kao novina bez čitatelja, tako da je nakon raspada Jugoslavije, i osnutka novih država, list propao, a njegova imovina u Zagrebu i Beogradu (tiskare i poslovni prostori) privatizirana i razgrabljena.