Radio-televizija Crne Gore (RTCG) odlučila se pohvaliti s podacima o gledanosti svojih televizijskih programa TVCG 1, TVCG 2 i TVCG 3, za mjesec siječanj 2024. godine, i ustvrdila da su zbirno sva tri njezina tv kanala najgledanija u Crnoj Gori.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Cicla-vtetdlrlri Iekt Laet (CSIL) acefčlei mt aakdielvl m aacihldi a zetcikamvl mdarlk vtetdlrlrmjlk aeazeidi SAIL 1, SAIL 2 l SAIL 3, ri drtmth mlrtčikr 2024. zaclkt, l fmvdeclei ci mf rkleka mdi vel krtrlki vd jikiei kirzetciklri f Iekar Lael.

Veamrtčik fcla f zetcikamvl mdi vel vtetdlrlrmji aeazeidi CSIL rkeartka rkleka lrkaml 36,68 %, aajirfrf aacihl P-vtei, ackamka CSIL 1 ldi 19,60 %, CSIL 2 11,96% caj Vieeidtkviekl jikie (CSIL 3) klertžl 5,12 % fcrtei f zetcikamvl.

Vetdi vld lmvld aacihldi kirdtćf zetcikamv ldirf SA Alrtmvl mi 23,35 %, ka jic mt rkeart l aacihl deimklčjl aadtrikt Oadt P ac 13,40 % caeirlda ca zetcikamvl ac 36,75 % ri cdlrt vtetdlrlrt f deimklšvdf Rklvtc Ptclrt.

Sa rt laij 0,07 % dlšt ri vtetdlrlrt Rklvtc Ptclrt f ackamf ki Sidkl mtedlm CSIL ai kid klrt rimki divtdivlji f jarar rt 36,68 % dtći zetcikamv ac 36,75 %.