• Na današnji dan 1992. godine, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža, utemeljena na IP protokolu i njezina poveznica na globalnu mrežu internet. Taj se dan i službeno računa kao dan kad je internet zaživio u Hrvatskoj. Izgradnju mreže utemeljene na IP protokolu i uspostavu internetske veze Hrvatske sa svijetom (radilo se o vezi između Srca i Sveučilišta u Beču kapaciteta 9.6 kbps) odradio je tim Sveučilišnog računskog centra (Srca) u sklopu projekta izgradnje nacionalne akademske mreže – Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet. Projekt  je pokrenulo tadašnje Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike uz pomoć Branka Jerena, Predraga Pale, Ivana Marića, Velimira Vujnovića, Darka Bulata i Ljubimka Šimičića.
  • Totalni FM bila je mreža lokalnih radijskih postaja. Emitiranje TFM-a počelo je na današnji dan 2010. godine. Ova mreža nastala je kao odgovor na konkurentsku mrežu Soundset. Tada je Hrvatsku u emisiji Jutro probudila Mia Kovačić. Nju je u veljači 2012. na mjestu DJ-a jutarnjeg programa zamijenio Saša Lozar. Ekipi TFM-a, početkom 2012. priključila se i Irina Čulinović. Program Totalnog FM-a prvenstveno se obraćao slušateljima od 25 do 49 godine, a u početku su članice TFM-a bile Mea-media d.o.o., Morski zvuk d.o.o., Novi radio d.o.o., Primorski radio d.o.o., Radio Sisak d.o.o., Radio Velika Gorica d.o.o. i Totalni FM d.o.o. Glazbeni slogan bio je Više dobre glazbe. Nestanak ove mreže radio postaja krenuo je postepeno od 2015. godine.