• List Slobodna Vojvodina pokrenut je ilegalno od strane Narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine, na današnji dan 1942. godine. Štampan je u podzemnoj štampariji na tadašnjoj periferiji Novog Sada. Prvi urednik lista bio je potonji narodni heroj Svetozar Marković Toza, a pored Markovića, tekstove su pisali i Branko Bajić i Nikola Petrović. List je štampan na geštetneru i ilegalnim kanalima rasturan po Bačkoj. Kad je kurir koji je iznosio novine iz baze bio uhapšen, odao je adresu štamparije i četiri dana posle izlaska prvog broja, 19. novembra, mađarska policija je zajedno sa žandarima opkolila kuću i otkrila bazu izgrađenu ispod dvorišne terase. Svetozar Marković i Branko Bajić su pružili oružani otpor. Tom prilikom, Branko Bajić je poginuo. Urednik lista, Svetozar Marković je teško ranjen i uhapšen. Izveden je vojni sud, gde je osuđen na smrt. Preživeli Nikola Petrović je, zajedno sa Gezom Tikvickim, organizovao nastavak rada, a nakon više promjena, 19. novembra 1944., Slobodna Vojvodina vratila se u Novi Sad. Nakon oslobođenja je izlazila kao dnevni list na srpskom i mađarskom jeziku. Mađarska verzija lista nosila je naziv Szabad Vajdaság, a kasnije je preimenovana u Magyar Szó (Mađarska reč). Verzija lista na srpskom jeziku  od 1. januara 1953. izlazi pod imenom Dnevnik.