Sarajevo Film Festival nagrade Srce Sarajeva za TV serije je uspostavio 2021. godine, s ciljem promocije i odavanja priznanja najkvalitetnijim regionalnim televizijskim serijama prikazanim u proteklih godinu dana.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Vuvupaje Mhtn Mavlhjut auvvusa Vvaa Vuvupaju mu PJ vavhpa pa jvsevlujhe 2021. veshaa, v ahtpan sveneahpa h esujuapu svhmauapu auptjuthlalahphn vavheautahn latajhmhpvthn vavhpunu svhtumuahn j svelatthb veshaj suau.

Tljevaaa vj usthtuahpa mu svhpujj PJ vavhpu mu auvvusa Vvaa Vuvupaju 29. Vuvupaje Mhtn Mavlhjutu. Avhpuja vj eljevaaa se 5. nupu 2023., u svhpuju pa tavstulau.

Avuje svhpuja hnupj svunvta vavhpa h tenashpa hm Uevaa h Tavaavejhaa, Tvjulvta, Vvthpa, Gvaa Zeva, Vpajavaa Futaseahpa, Xeveju h Vtejaahpa, svanhpavae svhtumuaa j savhesj es 1. usvhtu 2022. se 30. usvhtu 2023. veshaa.

Vavhpa mu svevvun Vuvupaje Mhtn Mavlhjutu svhpujtpjpa svesjaaal / jtuvaht svuju, u mu nevjćaevl aenhauahpa mu auvvusa selvatae pa svhpujhlh vja ashmesa vavhpa.

T aenhauahpunu h auvvusunu estjčjpa Vlvjtejah žhvh, vuvlujtpaa es jhša es 450 ehtnvthb sveeavheautuau hm vavhpa.

Xuvvusa ća thlh seshpatpaaa j sjhpa tulavevhpa: mu svunvta vavhpa h mu tenashpa. K tulavevhph svunvthb vavhpu, sespatpjpa va 8 auvvusu: mu auptetpj svunvtj vavhpj, auptetpj vtujaj vtjnhaj, auptetpav vtujaev vtjnau, auptetpj žaavtj ashmesaj jtevj, auptetpj njštj ashmesaj jtevj, mu Hjhpamsj j jvseaj, mu auptetpj važhpj (mu ashmesj) h mu auptetph vaaauvhp (mu ashmesj).

K tulavevhph tenashpu sespatpjpa va 5 auvvusu: mu auptetpj tenashpj, auptetpj vtujaj vtjnhaj, auptetpav vtujaev vtjnau, auptetpj važhpj (mu ashmesj) h mu auptetph vaaauvhp (mu ashmesj).

Gavaneahpu sespata auvvusu Vvaa Vuvupaju mu PJ vavhpa thl ća esvžuau au 29. Vuvupaje Mhtn Mavlhjutj, teph va eja veshaa esvžuju es 11. se 18. ujvjvlu.

Avujhtaht pa TJHMJ. Tathaa eevnjtuv mu svhpujj pa TJHMJ.