Montenegrian Journalists' Day, Center for Civic Education, Damir Nikočević, RTCG, Law on the Public Media Service of Montenegro

Povodom 23. januara – Dana novinara Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO) čestitao je svim novinarima u Crnoj Gori njihov dan uz nadu da će se, uprkos teškom društveno-političkom ambijentu, unaprijediti njihov položaj, saopštio je Damir Nikočević, koordinator za razvoj CGO-a.

Svoj dan novinari u Crnoj Gori dočekuju uz niz problema, počev od fizičkih i verbalnih napada kojih je u 2022. godini bilo 19, ali i činjenicu da nijedan od najvećih slučajeva napada na novinare do sada nije u cjelosti rasvijetljen. Ipak, minula godina je rezultirala i određenim napretkom, a tiče se uvećanja dnevnica za rad nedjeljom za zaposlene u medijima, a što će stupiti na snagu najkasnije u junu 2023. godine prema Opštem kolektivnom ugovoru”, istakao je Nikočević.

Prema njegovim riječima, u društvu koje karakteriše izražena politička i medijska polarizacija i rastući govor mržnje, novinari bi morali da predstavljati glasnike slobodnog i demokratskog društva koje počiva na građanskim vrijednostima.

“Profesionalno izvještavanje mora biti polazište i odredište svakog novinara, a sve u javnom interesu i na korist svim građanima. Upravo to razlikuje novinare od propagandista, a profesionalce od medijskih agitatora”, kaže Nkočević.

I u prošloj godini Nikočević je podsjetio da su se novinari suočavali sa bezbjednosnim i finansijskim izazovima.

“Rasvjetljavanje napada na novinare i dalje je ograničeno, dok nadležne institucije, kao i Komisija za istrage i napade na novinare i imovinu medija, nisu napravile efektivne napore da se izvršitelji i nalogodavci nekih od najvećih napada na novinare razotkriju”, naveo je Nikočević.

U 2022. godini, CGO je zabilježio 19 napada na novinare/ke i medijske kuće. “Od toga je osam napada na novinare/ke, sedam prijetnji novinarima/kama putem Interneta, tri napada na medijske kuće i jedna prijetnja upućena medijskoj kući. Ukoliko se na sve to dodaju prilično loši finansijski uslovi u kojima funkcionišu mediji onda je Dan novinara Crne Gore više razlog za opomenu nadležnim institucijama. Ipak, za očekivati je da, kao i svake godine, taj dan posluži političkim partijama, a naročito onim vladajućim, da ponovo provježbaju retoričku posvećenost, umjesto efektivnog djelovanja”, navodi Nikočević.

Dodaje da relevantna istraživanja i analize kontinuirano ukazuju na probleme medijske zajednice na šta crnogorske institucije ostaju hronično nijeme.

“Pored napada na novinare i medije, tu su i nedovoljno transparentno finansiranje medija iz javnih fondova, slaba samoregulacija i limitirana regulacija, govor mržnje na društvenim mrežama, RTCG koji još nije istinski javni servis, te medijska pismenost koja na marginama obrazovnog procesa upotpunjuju medijski pejzaž Crne Gore. Stoga, nije ni začuđujuće što dobar dio kvalitetnih novinarskih profesionalaca napušta medije u potrazi za sigurnijim ambijentom i perspektivnijom zaradom”, rekao je Nikočević.

CGO, kako kaže, godinama ukazuje na probleme sa kojima se novinari suočavaju, i kroz brojne inicijative pokušava da doprinese unaprijeđenju statusa novinara, kao npr. kroz nedavne komentare na nacrt seta medijskih zakona (Zakon i medijima i Zakon o javnom medijskom servisu Crne Gore), a sve sa ciljem razvoja novinarstva zasnovanog na etičkim normama, najvišim profesionalnim standardima i pozicioniranju javnog interesa kao vodiča u izvještavanju.