• Prvi broj novina štampanih u Crnoj Gori pojavio se na današnji dan 1871., na Cetinju i taj datum se obilježava kao Dan novinara Crne Gore. Radi se o listu Crnogorac. Ovaj „neđeljni politički list“, imao je četiri strane, formata 13×46 cm. Imao je i istoimeni književni dodatak, Crnogorka (izlazio od jula do kraja decembra 1871.godine). Redakcija lista bila je u hotelu Velika Lokanda, a štampala ga je Državna štamparija. Urednik lista bio je novinar i književnik Simo Popović porijeklom iz Srema, a vlasnik i izdavač Jovan Sundečić, književnik iz Zadra.
  • Milan Kovačević, novinar, dokumentarista, sportaš, rođen je u Kotor Varoši na današnji dan 1915. godine. Maturirao je 1933, apsolvirao 1939. na građevinarstvu Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Od 1937. do 1939. bio je tehnički referent Jugoslovenskog lakoatletskog saveza (savezni kapiten), a od 1939. godine urednik glasila Atletika i Ilustrovanih sportskih novosti u Zagrebu. Posle rata radi i u Sportskoj knjizi kao zamenik glavnog urednika lista Naš sport i taj rad nastavlja do kraja juna 1952. godine. Od jula 1952. do kraja septembra 1958. godine radi u NIP Borba kao pomoćnik glavnog urednika lista Sport. Od 1958. do 1978. godine, kada je otišao u penziju, radi u Televiziji Beograd, prvo kao urednik za sport u Novinarskom sektoru Televizije Beograd, potom kao urednik Sportske redakcije u Aktualno-informativnom sektoru Televizije Beograd i napokon, kao urednik emisije Karavan. Najzapaženije rezultate u novinarstvu Milan Kovačević je postigao svojim putopisnim emisijama Kamerom kroz svet a pre svega u Karavanu, kojem je posvetio dve decenije, ako računamo godinu 1963. kao početak emitovanja Karavana i 1983. godinu kada je pripremio poslednju emisiju ove serije. Za svoj rad Milan Kovačević je dobio više odlikovanja i društvenih priznanja. Prvi je radnik Televizije Beograd koji je za svoje televizijsko stvaralaštvo dobio Sedmojulsku nagradu SR Srbije.