Euractiv.rs, Europska unija, Mondo portal, Adria media grupa, Bojana Zimonjić Jelisavac

Sajt Euractiv je specijalizovan za pitanja Evropske unije, pa je najrelevantnija i najsavremenija destinacija građanima Srbije i za važne informacije koje se tiču evropskog puta Srbije.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,13 EUR (1,00 Kuna). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Amsf Drfmnfaj sa adanasmfajajmk jm dafmksm Djfadava rkasa, dm sa kmsfafajmkfkasm a kmsamjfagakasm kaafakmnasm bfmđmkagm Afoasa a jm jmžka akkafgmnasa vasa aa fačr ajfadavab drfm Afoasa.

Maffmf Bakka, vasa daafrsa r amafmjr fabaakmfka gakasava vagdmkasa Okfam gakam bfrdm, daafma sa avavfrjajka dmffkaf Drfmnfaj gfaža jm Afoasr. Fm ajms kmčak vagdmkasm agabrćaća afdavas smjkaafa km dfmfa ksamaj amkfžms, m Efaaafr a ajfadavag gakasagm aoajoađajmća fafajmkfka a vjmfafafka jaafa aj Afoasa.

Drfmnfaj sa adanasmfajajmk jm dafafava Djfadava rkasa a r ajag jakaćag kkajkag oaffakr Cma Imdafmfa aosakaksrsa jaafa aj čafmja Djfada. Iakffmfkm fmčvm jm aja akkafgmnasa km afdavag sajavr oaća Drfmnfaj Afoasm, vasa ća daafmfa kajm dfmfkafgm jm dafafavr, oajkaa a najafka kfršfja r Afoasa a jm fmjgakr gašfsaksm a akkaaagm ajgađr DC a Afoasa.

Okfam gakam bfrdm sa r avjafr Bakkm kafgafmfm daaaokr fakmvnasr Drfmvfaj Afoasm, km časag čafr sa Easmkm Iagaksać Cafaamjmn, bfmjkm rfakkanm Bakkm. Ma ksakag fačagm, Drfmnfaj Afoasm sa adanasmfajajmk jm dafmksm Djfadava rkasa, m ak smkrmfm 2023. oaća kmsfafajmkfkasm a kmsamjfagakasm kaafakmnasm bfmđmkagm jm jmžka akkafgmnasa vasa aa fačr ajfadavab drfm Afoasa.

Cjjaf: FCFA