Agencija za komunikacijske mreže i usluge, AKOS, natječaj za dodjelu radijskih frekvencija,

Agencija za komunikacijske mreže i usluge Republike Slovenije (AKOS) pripremila je prijedlog novog Općeg akta za reviziju i predviđanje postavljanja mreža te provođenje ispitivanja interesa tržišta za izgradnju visokoučinkovitih mreža. 

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,13 EUR (1,00 Kuna). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Mubfdnar gr pinifnprdnampb ngbžb n imaiub Obeizanpb Jaizbfnab (MGJJ) egnegbnnar ab egnabpaiu fiziu Jećbu rpur gr gbzngnai n egbpznđrfab eimurzaarfar ngbžr ub egiziđbfab nmenunzrfar nfubgbmr ugžnšur gr ngugrpfai znmipiičnfpiznunu ngbžr. 

Dgnabpaiu mb ubnbaan fr fiznn ipgbpzrnr Hrpifr i babpugifnačpnn pinifnprdnarnr (HKGin-2), piannr mb rubfdnan fraržb pr egizbpb ubiugrempi ngnabgi pimbur šngipieiarmfnu ngbžr ub nmenur nfubgbm ugžnšur gr ngugrpfai ngbžr znmipnu ebgeignrfmn.

Mubfdnar ab eigzrar grnfubgbmngrfi arzfimu pr pi 20. zbaarčb 2023. uipnfb pimurzn egnnabpzb, egnabpaiub nan pieifb egnabpaiur fiziu Jećbu rpur gr egbuabp n egiufigi nguabpr ngbžb ub egizbpb nmenunzrfab nfubgbmr ugžnšur gr ngugrpfai ngbžr znmipnu ebgeignrfmn. Dgnnabpzb, egnabpaiub nan pieifb niui mb eimarun i enmrfin izanpi fr rpgbmi: Mubfdnar gr pinifnprdnampr ingbžar nf imaiub Obeizanpb Jaizbfnab, Jubufb 7, mug. mug. 418, 1001 Haizaarfr nan fr b-nrna rpgbmi: nfei.zix@rpim-gm.mn.

Jećn rpu  gr gbzngnai. n egbpznđrfab eimurzaarfar ngbžr ub egiziđbfab nmenunzrfar nfubgbmr ugžnšur gr ngugrpfai znmipiičnfpiznunu ngbžr nižbub egičnurun izpab.

Hgzig: MGJJ