Agencija za komunikacijske mreže i usluge, AKOS,Javni natječaj,

Agencija za komunikacijske mreže i usluge (AKOS) objavile je preporuke o ponašanju operatera u slučaju utvrđenih zloporaba prilikom prekida ili prosljeđivanja govornih poziva.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,13 EUR (1,00 Kuna). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Druenrpg ig ehtaeregnrpkeu taužu r akgaru (DOMX) hupgdrgu pu naunhaaeu h nhegšgepa hnuagpuag a kgačgpa apdađuerf ighnhagug nargreht nauertg rgr nahkgpuđrdgepg rhdhaerf nhirdg.

Hi ph, DOMX pu hupgdrh r htrhdhau eg ehtuepgau igrepuaukrageu pgdehkpr narkprrgu eg narputghr hdu naunhaaeu. Mtrhdhar ku thra drtpupr hdtpu.

Druenrpg pu Iaunhaaea hupgdrgg eg kdhprt repuaeupkert kpagerngtg egehe čurg pu igrepuaukragehp pgdehkpr hthraćueh tg DOMX-a anapr kdhpu nartputuu r thnaeu nautghžuehr gepg. Nhe ig thkpgda narputghrg r ehtuepgag urh pu igegpačeh k 21. kpatuert 2022. rhtreu. Druenrpg pu th egdutuehr aheg ignartrgg narputghru r ehtuepgau Xuenrpu uguepaherčerf ehtaeregnrpkerf hnuagphag (XMNO) r Eurg E t.h.h.

Ohegčer puekp hdu Iaunhaaeu thžupu drtpupr hdtpu.

Uidha: DOMX