• Međunarodni savez za radiofoniju ( franc. – Union Internationale de Radiophonie  UIR, engl. IBU – International Broadcasting Union), na današnji dan 1926. godine usvojio je Ženevski plan, prvi međunarodni propis u oblasti radiodifuzije. Planom je bila predviđena dodjela 84 tzv. isključive frekvencije i 16 zajedničkih na srednjem valu. Problem su bila međusobna ometanja pa je donešena odluka da dvije radio stanice na istoj frekvenciji moraju biti udaljene 1000 km, a susjedne radio frekvencije odvojene pojasom od 10 Khz. U praksi su inženjeri, sudionici ovog sastanka, stvarni plan rasporeda frekvencija napravili pomoću karte Europe, konca i kutije s pribadačama. Konac je bio pričvršćen na prvu pribadaču i predstavljao je ekvivalent dužinu od 1000 km, pa je potom prva pribadača zapiknuta u kartu u kutu Europe.  Pribadača je predstavljala radio stanice. Tada bi se pomoću konca opisao luk na kojem je sljedeća valna duljina mogla biti postavljena. Zatim  se postupak ponavljao sve dok nisu sve pribadače bile smještene na kartu. Isključive frekvencije dobile su:

Albanija 1 , Italija 5, Austrija 2, Latvija 1, Belgija 2, Litva 1, Bugarska 1, Luksemburg 1, Čehoslovačka 3, Norveška 3, Danska 1, Poljska 4, Estonija 1, Portugal 1, Finska 2, Rumunija 2, Francuska 9, Rusija (zapad) 5, Njemačka 12, Španjolska 5, Velika Britanija 9, Švedska 5, Grčka 1, Švicarska 1, Nizozemska 2, Turska (Europski dio) 1, Mađarska 1, Jugoslavia 1 i Irska 1

Jugoslavija je dobila isključivu frekvenciju za Radio Beograd i podijeljene za Radio Sarajevo i Radio Ljubljanu.