• Milan Subota Minja, kompozitor, autor i voditelj dugotrajne dečje serije Muzički tobogan na RTS-u (ranije TV Novi Sad) rođen je na današnji dan 1938. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju, Minja je završio u Beogradu. Pohađao je nižu i srednju muzičku školu Stanković, a na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stekao diplomu inženjera elektrotehnike. Kao kompozitor, napisao je mnoge kompozicije zabavne muzike i šansona, a kao vokalni solista snimio veliki broj ploča iz ove oblasti u tadašnjoj Jugoslaviji i Rusiji. Kompozicije su mu izvođene na mnogim festivalima. Neke poznate kompozicije su: Homo, homini, Čuvar parka, Budi dobar prema njoj, Čekaj me, Dok te ljubim, U jednom danu, Plava muzika, itd.
  • ”Srpski radio Okučani” sa radom je počeo na današnji dan 1992. sa sjedištem u Okučanima u ulici N. Vujasinovića 12 (u prostorijama bivše Privredne banke Sarajevo). Osnivač Radija je bilo ”Oblasno vijeće Zapadne Slavonije”. Odlukom ‘‘Vlade RSK” (58. sjednica) od 27. srpnja 1993. ”Srpski radio Okučani” proglašen je radio-stanicom od regionalnog značaja za područje zapadne Slavonije i ”SRO” je omogućeno da na trošak ”vlade RSK” zaposli 12 radnika. Radio je djelovao bez prekida sve do kraja travnja 1995, odnosno do vojne akcije Bljesak.