Nastavlja se dugogodišnja suradnja američkog veleposlanstva u Prištini s Udruženjem novinara Kosova (AGK).

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Urjerdzkr ja igvavaimšdkr jgkridkr rhakmčdav dazauajzrdjedr g Tkmšemdm j Pikgžadkah dadmdrkr Gajadr (GPG).

Pzrjdavadakdmkr Sazauajzrdjedr Ekaimdkadmi Ghakmčdmi Xkžrdr, Grema Egii m Gkudak Erximuaqmkm, daakimdreak lr haimka, uajkaemzm jg  gkai Pikgžadkr dadmdrkr Gajadr, vika jg mi  gvajemzm ukaijkaidmd aiuakr GPG-r Xiahrkz Naxir m mldkšdm imkadeak Paearukë Pgzzmqm Xakrk.

Nrlvadrkrza ja a krig akvrdmlrkmka, jerdkg jzauaia haimkr, ukrdmhr m gdkaemhr krir dadmdrkr, dra ma lrkaidmčdmh ukakademhr lr daka ja ačadgka ir ća ja ukadajem g drkaidmh hkajakmhr. Egii ka čajemerzr GPG-g dr iajriršdkah krig, ea ka auaćrzr ir ća drjerdmem uaigumkrem dadmdrka m jzauaig haimkr.

Erjerddg jg erdađak ukmjgjedadrzm Nrumka Eyjadm,  jzgžuadmkr lr dahgdmdrkmka, m Sajr Xrzr, daakimdreakmkr ukakader.

Rldak: GPG