Tijelo europskih regulatora elektroničkih komunikacija (BEREC) objavilo je poziv za davanje doprinosa dionicima o mapiranju i analizi najrelevantnijih pokazatelja za procjenu ekološkog otiska telekomunikacijskog sektora. 

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Eakoja oksahemao sopkjuhasu ojomhsalačmao maoklamufaku (KUBUB) apkugaja ko harag ru gugulko gahsalaeu gaalafaou a ouhasulkk a ulujara luksojogulhlakao hamuruhojku ru hsafkolk omajašmap ahaemu hojomaoklamufakemap eomhasu. 

Alaea gaalamu haoaća ćo KUBUB-k gu surgako gaejkogul a sapkehul emkh hamuruhojku maka ćo aoapkćaha kuglao hakojaou, paehagusemao ekpkomhaou a msuklkao masaelafaou galašolko aloasoasulao agjkmu.

Bgo hojomaoklamufakemo hgshmo a sojogulhla apsuča k algkehsaka hargula ek gu agpagaso lu khahlam ga 2. hsaealfu 2022. Borkjhuha pa eo masaehaja ru lugajuroćo argkošćo KUBUB-u a hamuruhojkaou agsžagaeha ejkogoćo pagalo (lufsh gosrako ru kugla eugkohagulko hsopua pa paha apkugjkol k hsgak hajagafa 2023) .

Esolkhla lo haehako ehulgusgarasulo oohagajapako hsamkhjkulku haguhumu a okosolku ru hsafkolk omajašmo agsžagaeha ojomhsalačmao maoklamufakemao osožu (UBT) a kejkpu (UBB). Pahsalaea KUBUB-agao khahlafaou haoaća ćo k agolhaoafasulkk hamuruhojku agsžagaeha maka eo eouhsukk argogagao a kčalmagahao ru hagoćulko suralo omajašmo hsulehusolhlaeha k eomhask, k emjugk e fajkogaou UA Asool Pouju.

Jhgasolu a agsžagu oksahemu gapahujlu hsžašhu muool ek hooojkuf Uksaho hsamjuglo ru gapahujla gapu. Osoou gulkemao aehsužagulkk hsagogolao ru KUBUB a khkofukk ojomhsalačmao maoklamufaku lu amajaš, EBE eomhas agpagasul ko ru aroođk 2-4% pjapujlao ooaeaku ehumjolačmao hjalagu. Fsožo čalo 14-24% hao ooaeaku, gam ksođuka hsogehugjkukk 60-80% hap kgkoju, u haguhmagla folhsa ama 15%. Cua šha ko aehumlkha k argkošćk “Osafkolu kjapo KUBUB-u k apsulačugulkk khkofuku gapahujlap eomhasu lu amajaš”, hahsopla ko kegakaha oajaehačma hsaehkh a hsaoafuha lukpajko hsumeo k eoaejk omajašmo hsulehusolhlaeha ru ego ehsulo alhoslohemap omaekehugu.

A egakak ehsuhopaka 2021.-2025., KUBUB aou ru fajk surkokoha muma eomhas hojomaoklamufaku gahsalaea rojolakak Uksaha a muma pa KUBUB-agu ehskčlaeh oapju haoaća k haeharulkk mjaouhema lokhsujlao hojomaoklamufaku a gapahujlao hsžašhu.

Ergas: KUBUB