• Na današnji dan 1928. godine s emitiranjem je započela Radio Ljubljana (danas Radio Slovenija). Prve prostorije nalazile su se u zgradi uprave Prosvjetnog saveza, a prvi tehnički vođa bio je inženjer Marij Osana. Radio je emitirao snagom od 2,5 kw na valnoj dužini 578 m.
  • Na današnji dan 1950. godine izašao je prvi broj tjednika Dubrovački vjesnik, kao Lista Narodne fronte, potom Socijalističkog saveza radnog naroda. Danas posluje pod okriljem Hanza medije.
  • U Sjevernoj Makedoniji na današnji dan 1964. godine započelo je emitiranjem Radio Negotino. Osnivač radija bila je Skupština općine Negotino. Direktor i glavni urednik je bio Mile Angelkovski.
  • U Vojvodini je na današnji dan 1968. godine započeo emitiranje Radio Vrbasa, osnovanog od  Skupštine općine Vrbas. Glavni urednik bio je Vladimir Palančanin.
  • Nautic radio Kaštela započeo je emitiranje kao Radio Kaštela na današnji dan 1991, a prve riječi izgovorene na frekvenciji 88,2 MHz točno u 8:30 sati bile su “Slušate radio Kaštela”. Izgovorio ih je Mijo Grgin. U prvim godinama, koje su bile teške i bez adekvatne radijske opreme, uz pomoć Općine Kaštela stup radija činili su osnivač Tonči Katalinić sa glavnim urednikom Ivanom Sedlarom, glazbenim urednikom Fedorom Bašićem i voditeljem/novinarom Jozom Cikojevićem. Prestala je s emitiranjem 15. lipnja 2017. godine.
  • U Podgorici je na današnji dan 1997. godine izašao prvi broj dnevnih novina Vijesti. Pokrenula ga je grupa novinara crnogorskog nezavisnog tjednika Monitor.
  • U centru sjevernog Banata počela je sa radom na današnji dan 2005. godine Televizija Rubin. Ove je godine promijenila ime u Televizija Kikinda.
  • Agencija za poštu i elektroničke komunikacije Slovenije dodjelila je 2008. godine norveškoj kompaniji Norkring desetogodišnju koncesiju za upravljanje digitalnim zemaljskim Multiplexom B, koji je počeo s radom na današnji dan 2010. godine. Bilo je postavljeno 26 odašiljača i ostvarena pokrivenost od 90 % stanovništva. RTV Slovenija je upravljala Mux-om A. Iako je koncesija predviđala da se Mux A koristi samo za tv kanale RTV Slovenije, te da će komercijalne televizije morati koristiti Mux B, to se nije u potpunosti ostvarilo pa je ovaj komercijalni projekt neslavno propao i ugašen je u ožujku 2012. godine.
  • Savet za štampu, prvo nezavisno samoregulatorno telo za štampane medije u Srbiji počeo je da radi na današnji dan 2011. godine. Savet su osnovali izdavači – vlasnici štampanih medija i predstavnici profesionalnih novinarskih udruženja da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima i rešavale žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje novina i časopisa. Prvi predsednik je bio Dragan Bujošević, današnji direktor RTS-a.
  • Na današnji dan 2017. godine s emitiranjem je počeo Zagorski radio, koji je nastavio 55-godišnju tradiciju najstarijeg radija u Hrvatskom zagorju, Radio Zaboka.