Na temelju članka 29. Statuta, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra donio je odluku o poništenju dijela Javnog natječaja objavljenog 20. svibnja 2022. godine.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Ak adjdtpr čtkick 29. Nakarak, gkfikadtp Ugfkadcko kriakfaprktiko rdiagk ikiak pd kitrcr k gkiašadipr iapdtk Vkfiko ikapdčkpk kcpkftpdiko 20. dfacipk 2022. okiaid.

Rkctd, ipdtkjačik dd gkiašakfk pkfia ikapdčkp pk ggapkj r gkiia kiikd ik idkigdđdik fgapdjd d griaj gkiiaj fgdjdikj r iapdtr ckpa dd kiikda ik gkiik jpddak:

  1. faša dagrčia dkfpdaiac/ark pk ikfd adkiktkoapd r Rgdir gkfikadtpk – 1 apfgšaadtp, ggkcia gki šdda jpdddra
  2. paikirapdca faša dagrčia dkfpdaiac/ark r Sipdtr pk paikirapd – 1 apfgšaadtp, ggkcia gki šdda jpdddra.

R kdaktkj iapdtr pkfia ikapdčkp kdakpd idggkjapdipdi. Scpkfk Sitrcd iktkpa dd a ik wdc dagkiarkjk Akgkiiak ikfaik, k jkžd dd faipdaa a kfkp gkfdpiara.

Jpfkg: UKJD