U ovoj unikatnoj knjizi autorski dvojac, Zoran Kovačić i Neven Šantić, kronološki obrađuju u 27 poglavlja knjige najbitnije događaje koji su se zbili u proteklih 25 godina od nastanka prvih privatnih elektroničkih medija u Hrvatskoj pa sve do današnjih dana. Knjiga je izašla 2019. godine, dimenzija 24 x 17 cm, tvrdi uvez. Jedinstveno na tržištu!

PRETPLATI SE NA MEDIA DAILY! Svi novi pretplatnici REGULAR Premium 365 pretplataovu knjigu mogu dobiti na POKLON. Nakon uplate pretplate poslati ćemo vam PROMO KUPON za besplatnu narudžbu na e-mail. 

Ako ne želite biti naši pretplatnici ovu knjigu možete nabaviti u našem Media shopu po povoljnoj cijeni!