• Na današnji dan prije 216 godina izašle su prve novine na hrvatskom jeziku. Prvi broj novina Il Regio Dalmata – Kraglski Dalmatin, ili jednostavno Kraljevski Dalmatin,  tiskan je na današnji dan 1806. godine u Zadru. Odluku o pokretanju novina donio je sam Napoleon, a pokrenula ga je tadašnja francuska uprava u svojoj novoj pokrajini Dalmaciji. List je bio dvojezičan, tekstovi su objavljivani na talijanskom i hrvatskom, imao je osam stranica i u početku je izlazio tjedno, subotom.  Od 31.12.1807. do 25.08.1809. list je izlazio petkom i zbog austrijsko-francuskih sukoba počinje se neredovito tiskati. List je izlazio u nakladi od 600 primjeraka, a godišnja pretplata iznosila je 12 mletačkih libara. Pretplata se mogla izvršiti i na tri, četiri i šest mjeseci, a pojedinačni je broj u prodaji stajao pet mletačkih soldina. List je imao prvenstveno propagandni značaj, kao sredstvo za pridobivanje naklonosti tadašnje javnosti za Napoleonovu upravu na ovim prostorima, a objavljivao je službena priopćenja i razne upute i naredbe. List je ukinut 1.04.1810. godine. Ukupno je izašlo 176 brojeva “Kraljskog Dalmatina” i to na 1392 stranice.
  • Na današnji dan 1999. godine, na sjednici Vijeća za telekomunikacije pod predsjedanjem Branka Močiboba, koncesiju za prvu privatnu nacionalnu komercijalnu televiziju u Hrvatskoj jednoglasno je dobila Nova TV. Ponuda Nove TV bila je jedina koja je i stigla na natječaj te o kojoj se tada odlučivalo. Upite je tada uputilo desetak tvrtki, među njima i Central European Media Enterprises (CME) i European Broadcasting System no nisu se ipak javile na natječaj. Tom prilikom je član vijeća Dominik Filipović istaknuo da će ugovor s Novom TV biti sklopljen pod uvjetom da se ona obveže na izgradnju odašiljača po određenoj dinamici, pošto je Nova TV u dokumentaciji zatražila pristup tadašnjoj HRT-ovoj odašiljačkoj infrastrukturi, a ne da gradi svoj odašiljački sustav. Nova Tv na kraju je ipak morala graditi svoj odašiljački sustav.  Vlasnici Nove TV, prilikom dodjele koncesije, bili su: Miroslav Lilić 15 %, Europapress holding 15 % , Večernji list 15 %, Jadran film 15 %, Tomislav Marčinko 10 %, Sportske novosti 10 %, Croatia records 10 %, Gama studio 5 % i Croatia film 5 %.
  • Radio Šljivovica počela je s emitiranjem na današnji dan 2013. godine u Kraljevu kao amaterska radio stanica koja je svoji program emitirala 3 sata dnevno. Danas emitira svoj program 24 sata dnevno.