• Sportski novinari Srbije bili su inicijatori i pokretači prvog Udruženje sportskih novinara Jugoslavije koje je osnovano na današnji dan 1964. godine u Beogradu, a za prvog predsednika izabran je slavni reporter Radio Beograda Radivoje Raća Marković. Sekretar je bio Vasilije Vasa Stojković, urednik tada jedinog sportskog lista na Balkanu Sporta. Krajem 1964. godine Udruženje je primljeno u Svetsku asocijaciju sportskih novinara (AIPS). Raspadom Jugoslavije devedesetih godina, raspalo se i Udruženje sportskih novinara Jugoslavije.