• Na današnji dan 1931. godine u Zagrebu je rođen poznati sportski novinar i komentator Fredi Kramer. Osnovnu školu i realnu gimnaziju završio je u Zagrebu gdje je i apsolvirao na Pravnome fakultetu. Novinarstvom se bavi od 1956. godine. Prvotno bio je vanjskim suradnikom listova i časopisa Nogomet, Večernji list, Globus, Vjesnik u srijedu i Sportske novosti a od 1961. godine do umirovljenja stalnim je članom športske redakcije Radio Zagreba. U športskome novinarstvu najviše piše o atletici, tenisu, nogometu te zimskim športovima. Obnašao je mnogobrojne dužnosti. Umro je 14.1.2020. u Zagrebu.
  • Na današnji dan 1953. godine rođen je u Zagrebu u obitelji grkokatoličkih korijena sa Žumberka, Ninoslav Pavić, prvi medijski mogul u Hrvatskoj te bivši vlasnik Europapress holdinga (EPH danas Hanza Media). Na početku svoje novinarske karijere bio je glavni i odgovorni urednik omladinskog tjednika Polet, a potom i urednik i komentator u Vjesniku. Nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine osniva politički tjednik Globus, zajedno sa skupinom bivših Vjesnikovih novinara (Denis Kuljiš, Marko Grčić Rako, Ratko Bošković, Nenad Polimac, Rene Bakalović, Vladimir Tomić). Posao je dobro krenuo pa potom vrlo brzo kupuje tjednik Arenu i pokreće ženski list Gloria. U burnim devedesetima pokretao je TV Mrežu, bio suvlasnik i prve nacionalne privatne televizije Nove TV i pokrenuo dnevne novine Jutarnji list. Pavić je 4. prosinca 2000. bio uhićen u aferi Grupo, zbog optužbi za ortačko udruživanje radi kontrole medijskog prostora no optužnica za to nikada nije podignuta. Nepoznata osoba je 1. ožujka 2003. godine podmetnula i aktivirala paklenu napravu pod njegovim automobilom koji je bio parkiran pred njegovom kućom. Dvije godine kasnije Pavićev EPH postao je vlasnikom dnevnog lista Slobodna Dalmacija. Zbog poslovnih poteškoća, predstečajnih nagodbi i pravnog spora protiv tadašnjeg partnera WAZ-a ostao je 2014. godine bez vlasništva nad EPH-om koji je preuzeo njegov tadašnji odvjetnik Marijan Hanžeković.
  • Republička radiodifuzna agencija (RRA – od 2014. REM) osnovana je na današnji dan 2003. godine u skladu sa Zakonom o radiodifuziji kao nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja, sa ciljem obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji. Finansijske uslove za početak rada obezbedila je Vlada Republike Srbije, a od 1. januara 2007. godine Agencija ostvaruje prihod samo od naknade koju emiteri plaćaju za dobijeno pravo na emitovanje programa, odnosno ne koristi budžetska sredstva i višak prihoda nad rashodima prenosi u budžet Republike.
  • Kompanija m:tel je u aprilu 2007. godine dobila licencu za trećeg operatora na teritoriji Crne Gore. Po dobijanju licence podignuta je mobilna mreža u roku od samo 77 dana, koja je na današnji dan 2007. godine počela s komercijalnim radom. Vlasničku strukturu m:tel-a čine 51% Telekom Srbija i 49% Telekom Srpske.