• Prvi radio u Sisku – Radio Sisak – počeo je s emitiranjem na današnji dan 1964. godine u sklopu novinsko-informativne ustanove Jedinstvo. Radio je emitirao program od 13 do 18 sati, a nedjeljom od 8 do 17 sati. Najslušanije emisije bile su Emisija za selo, Naš garnizon, Sportski mozaik i Panorama. Radio Sisak je 1992. godine postao prvi privatizirani radio u Hrvatskoj.
  • Na današnji dan 1994. godine Sabor Republike Hrvatske izglasao je prvi Zakon o Telekomunikacijama (ZOT), koji je omogućio legalan rad privatnih radio i tv postaja. Zakon je izglasan bez glasova oporbe koja nije bila u sabornici za vrijeme glasovanja.
  • Gradska televizija Zadar (GTV Zadar) započela je s emitiranjem na današnji dan 2000. godine. Područje pokrivenosti televizije je bilo oko 150.000 stanovnika šireg zadarskog područja. Odašiljač televizije nalazio se na Sv. Mihovilu, na otoku Ugljanu i odašiljao je program na 35. kanalu. Vlasnik je bio Zoran Lokas. Dana 30. lipnja 2014. Agencija za elektroničke medije trajno im je oduzela koncesiju.
  • Na današnji dan 2002. godine na 10 godina zatvora osuđen je Dragoljub Milanović, direktor RTS-a od 1994. pa do kraja Miloševićeve vladavine,  jer nije postupio po naređenjima savezne Vlade da naloži premeštanje ljudstva i tehnike na rezervne položaje, “iako je bio svestan mogućih teških posledica tog nepostupanja, uključujući smrt zaposlenih”, stoji, izmedju ostalog u obazloženju presude. Teške posljedice dogodile su 23. aprila 1999. kada je avijacija NATO pogodila zgradu RTS-a, ubivši 16 ljudi.
  • RTV Sana, bosanskohercegovački televizijski kanal, započeo je s emitiranjem na današnji dan 2016. godine. Program se emitira u kablovskom sustavu Moja TV.
  • Na današnji dan 2019. godine u Zagrebu je pokrenut Poslovni FM, prvi poslovni internet i podcast radio. Pokrenuo ga je novinar i urednik Darko Buković.