Agencija za komunikacijske mreže i usluge Republike Slovenije (AKOS) obavijestila je zainteresiranu javnost da je u oglasnom dijelu Službenog lista Republike Slovenije objavila Odluku o raspisivanju javnog natječaja.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Ddiibbdm um frviibfmbbdjfi vpiži b ijridi Minirrbfi Prraiibdi (DXVP) rrmabdijabrm di umbiaipijbpmii dmairja um di i rdrmjirv ubdiri Prižriird rbjam Minirrbfi Prraiibdi rrdmabrm Vurifi r pmjnbjbamidi dmaird imadičmdm.

Dmadičmd di pmjnbjmi um nia npmam ubdbamrird ivbabpmidm pmubdm im nrupičdi Bmnmu M2 b nia npmam ubdbamrird ivbabpmidm pmubdm im nrupičdi Pjarf M2. L nrupičdi Bmnmu M2 jnmumdi Ppiuidijrraiijfm, Drpiidjfm, Dpbvrpjfr-irapmidjfm, Drpbšfm b Vrmrirfpmšfm pidbdm, m i Drupičdi Pjarf M2 pidbdi Drvipjfm, Drupmajfm, Xrpišfm, Pmabidjfm, Bmjmajfm, Drjmajfm b Cidrbjarćim Prraiibdm.

Driiui apirm urjamabab imdfmjibdi ur 28. rbnidm 2022. drubii ur 12 jmab.

Ddiibbdm di rrdmabrm b imadičmdii urfiviiambbdi ai npbnpivbrm rrpmjbi frdb ji aić ifrdičiib i imadičmdii urfiviiambbdi um nrvrć i npbnpivb nriium um nraiibbdmrii nriiubairdi. L jfrmui j arčfrv 3.1. imadičmdii urfiviiambbdi, Ddiibbdm ći rrdmabab rudrarpi im umnadiai nriiubairdm um urumaibv biorpvmbbdmvm b nrdmšidiidbvm. Mrf um nruiršiidi rabn umnadiam di 17. rbnidm 2022. ur 12 jmab.

Puarp: DXVP